Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

2. IBFAN a Mezinárodní výbor pro práva dítěte – CRC

2.1 IBFAN

Nevládní organizace IBFAN (International Baby Food Action Network) provádí monitorování, vzdělávání a konzultační činnost spojenou s uváděním kodexu do legislativy. Byla založena roku 1979 s cílem postavit se komerčním tlakům firem vyrábějících umělou výživu, lahve a dudlíky. Je největší ze 4 hlavních nevládních organizací, které dokumentují porušování kodexu. Sestává z 278 skupin působících v 168 zemích celého světa. Jejich cílem je přispět ke snížení mortality a zlepšení zdraví kojenců a malých dětí, jejich matek i rodin prostřednictvím ochrany a podpory kojení a optimálních výživových praktik. Každé 3 roky publikuje seznam porušování Kodexu (11).

11. BRADY, J. P. Marketing breast milk substitutes: problems and perils throughout the world. Archives of Disease in Childhood. 2012. Vol. 97, no. 6, s. 529–532.
2.2. Výbor pro práva dítěte (CRC)

Účinné zavádění a monitoring kodexu je podporováno United Nations Convention on the Rights of the Child a také jejím kontrolním orgánem- The Committee on the Rights of the Child – CRC (Výbor pro práva dítěte), čímž je poskytován další normativní a právní základ. Tento výbor doporučil WHO kodex marketingu náhrad mateřského mléka jako nástroj k ochraně a podpoře kojení a naplnění práva dítěte na dosažení možného nejvyššího potenciálu zdraví. Vyžaduje, aby země přijaly vhodná opatření v boji proti nepřenosným nemocem prostřednictvím podpory kojení, a aby byla zajištěna informovanost široké veřejnosti, zejména pak rodičů, o výhodách kojení. Výbor pro práva dítěte důrazně vyzývá země, aby zajistily plnou ochranu a podporu kojení. Jeho součástí je také International Code Documentation Centre (ICDC), tedy orgán, který podporuje implementaci kodexu, monitoruje jeho dodržování a vydává množství publikací (12).

12. ICDC Monitoring. International Code Documentation Centre, a part of IBFAN (online). Dostupné na internetu: http://www.ibfan-icdc.org/index.php/focus/monitoring.