Rubrika: Kodex





Rada pro reklamu vznikla za účelem prosazování samoregulace reklamy. Hlavním cílem Rady pro reklamu je zajišťovat a prosazovat na území České republiky čestnou, legální, pravdivou, a decentní reklamu.

Rada pro reklamu


Dle organizace IBFAN Medela porušuje Kodex marketingu náhrad mateřského mléka. Jakýkoliv výrobce, který propaguje produkt spadající pod rámec Kodexu, porušuje Kodex WHO. Prodej je povolen, nikoliv však propagace výrobků. V roce 2008, Medela začala propagovat láhve na krmení, čímž se stala výrobcem spadající pod rámec Mezinárodního kodexu náhražek mateřského mléka. Reakce proti společnosti, která takto porušuje Kodex, nastaly brzy poté. ...

Medela porušuje Kodex marketingu náhrad mateřského mléka