Baby Friendly Initiative ČR

Projekt na podporu kojení na dětských odděleních nemocnic v ČR

Tento projekt vznikl na žádost dětských oddělení nemocnic a navazuje na BFHI v porodnicích v ČR. Jde o iniciativu vycházející z Charty práv dítěte a Globální strategie výživy kojenců a malých dětí (WHO/UNICEF). Cílem projektu je zlepšit kojení na dětských odděleních.

Jak funguje tento projekt?

  • Tento projekt směřuje stejně jako BFHI k dosažení titulu – Dětské oddělení přátelské dětem a rodičům (DeO).
  • DeO začínají vyplněním sebehodnotícího dotazníku, na jehož základě se vytvoří akční plán na podporu kojení na DeO.
  • Podle 10 kroků na podporu kojení na dětských odděleních vypracuje DeO vlastní strategii.
  • Po zhodnocení strategie podle stanovených kritérií je nabídnuta pomoc ve formě konzultace či návštěvy externím hodnotitelem pro BFHI.
  • Po splnění všech kritérií, obdrží DeO titul Dětské odd. přátelské dětem a rodičům.
  • Pokud není Deo ještě schopno splnit všechna požadovaná kritéria, může obdržet certifikát.
  • Po dobu přípravy poskytuje zprávu o průběhu plnění.
  • Po vyřešení sporných bodů může DeO znovu požádat o hodnocení.
  • Recertifikace se provádí po 5 letech.

10 kroků k úspěšnému kojení (revize 2018)

Globální cíle kojení
Cílem Zdraví 2020 je do roku 2025 zvýšit podíly výlučně kojených dětí do 6 měsíce věku na 50%.
Globální cíle Global Bretastfeeding Collective:

* Implementovat 10 kroků k úspěšnému kojení v porodnicích (BFHI), včetně poskytování mateřského mléka nemocným a nedonošeným dětem.

* Zlepšit přístup ke kvalifikovanému laktačnímu poradenství jako součást komplexních zdravotních politik a programů kojení ve zdravotnických zařízeních.

* Podporovat sítě, které chrání a podporují kojení.

* Zajistit placenou mateřskou dovolenou všem (studentky, OSVČ).

* Přijmout a právně ošetřit Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka.

* Zapracovat podporu kojení do Agendy 2030 přijatou vládou 2017 – každý ze 17 Cílů rozvoje má souvislost s kojením.
Zdroj:
http://who.int/mediacentre/news/releases/2017/lack

Přihláška pro zájemce projektu: