Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Národní Baby Friendly Initiative ČR

 

Projekt na podporu kojení na dětských odděleních nemocnic v ČR

Tento projekt vznikl na žádost dětských oddělení nemocnic a navazuje na BFHI v porodnicích v ČR. Jde o iniciativu vycházející z Charty práv dítěte a Globální strategie výživy kojenců a malých dětí (WHO/UNICEF). Cílem projektu je zlepšit kojení na dětských odděleních.

 

Jak funguje tento projekt?

 • Tento projekt směřuje stejně jako BFHI k dosažení titulu – Dětské oddělení přátelské dětem a rodičům (DeO).
 • DeO začínají vyplněním sebehodnotícího dotazníku, na jehož základě se vytvoří akční plán na podporu kojení na DeO.
 • Podle 10 kroků na podporu kojení na dětských odděleních vypracuje DeO vlastní strategii.
 • Po zhodnocení strategie podle stanovených kritérií je nabídnuta pomoc ve formě konzultace či návštěvy externím hodnotitelem pro BFHI.
 • Po splnění všech kritérií, obdrží DeO titul Dětské odd. přátelské dětem a rodičům.
 • Pokud není Deo ještě schopno splnit všechna požadovaná kritéria, může obdržet certifikát.
 • Po dobu přípravy poskytuje zprávu o průběhu plnění.
 • Po vyřešení sporných bodů může DeO znovu požádat o hodnocení.
 • Recertifikace se provádí po 5 letech.

10 kroků k úspěšnému kojení (revize 2018)

 

 

 

Globální cíle kojení

Cílem Zdraví 2020 je do roku 2025 zvýšit podíly výlučně kojených dětí do 6 měsíce věku na 50%.

 

Globální cíle Global Bretastfeeding Collective:

 • Implementovat 10 kroků k úspěšnému kojení v porodnicích (BFHI), včetně poskytování mateřského mléka nemocným a nedonošeným dětem.
 • Zlepšit přístup ke kvalifikovanému laktačnímu poradenství jako součást komplexních zdravotních politik a programů kojení ve zdravotnických zařízeních.
 • Podporovat sítě, které chrání a podporují kojení.
 • Zajistit placenou mateřskou dovolenou všem (studentky, OSVČ).
 • Přijmout a právně ošetřit Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka.
 • Zapracovat podporu kojení do Agendy 2030 přijatou vládou 2017 – každý ze 17 Cílů rozvoje má souvislost s kojením.

Zdroj: http://who.int/mediacentre/news/releases/2017/lack

 

 

Kontakt pro zájemce o projekt: anna.mydlilova@ftn.cz