Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Kojení a diabetes mellitus

Dětských diabetiků přibývá

Z jednání 16. pracovních dnů dětské diabetologie a endokrinologie, které se uskutečnily v Lázeňské léčebně Mánes v Karlových Varech, vyplynulo, že lékaři v posledních letech zaznamenávají nárůst výskytu dětského diabetu – každoročně takto vážně nemocných dětí přibude o 200 až 300.

V Česku je tak v péči dětských diabetologů nyní kolem 3 000 pacientů; naprostá většina z nich trpí diabetem 1. typu a musí dostávat chybějící inzulín. Spouštěčem choroby může být obyčejná viróza, typickými příznaky jsou nadměrné močení, velká žízeň, únava, úbytek hmotnosti. Mezinárodní diabetologická federace vydala 6. edici Atlasu diabetu – vyplývá z ní například, že ve světě má diabetes (obou typů) 382 milionů lidí a jejich počet roste.

Kojení a diabetes

Mateřské mléko obsahuje látky, které podporují dozrávání imunitního systému chránící před propuknutím diabetu 1. Navíc obsahuje bioaktivní látky, které podporují nasycení a energetickou rovnováhu, čímž brání rozvoji nadváhy v dětství a tudíž chrání před rozvojem diabetu 2.

U diabetu 1 je autoimunitní destrukce pankreatických β- buněk přenášena geneticky, ale ne u všech jedinců s genetickou predispozicí se onemocnění rozvine. Tento fakt naznačuje existenci faktorů prostředí, které mohou ovlivňovat manifestaci. Předpokládá se, že časné zařazení kravského mléka (které je vysoce alergenní potravinou) do jídelníčku a absence kojení jsou zodpovědné za spuštění autoimunitního procesu.

Vztah mezi kojením a diabetem1 byl prokázán ve studii zahrnující 1390 předškoláků. Studie ukázala, že příjem mateřského mléka po dobu pěti měsíců či déle působila jako ochranný faktor diabetu. Ochranný efekt mateřského mléka je spojen s antiinfekčními vlastnostmi, a také díky ochraně před expozicí infekčními agens, které se vyskytují v jiných typech mlék.

Kojení koreluje s vysokými hladinami T lymfocytů a nízkými hladinami zánětlivých cytosinů jako jsou interferon γ, interleukin 4 a interleukin 10. Výsledky studií naznačují, že správná výživa během prvních měsíců života působí preventivně proti manifestaci diabetu.

Jedinci, kteří byli kojeni měli nižší výskyt nadváhy a diabetu 2 než jedinci krmení formulemi. Zjištěný prospěch byl proporcionální k délce kojení. Tyto efekty souvisí s regulací chuti k jídlu a nižším výskytem nadváhy u kojených dětí a/nebo efektem výživných či bioaktivních složek nacházejících se v mateřském mléce.

 

Kojení jako prevence diabetu 2 je prokázaná v mnoha studiích. Mateřské mléko sytí více než dětské formule a tím zabraňuje nadměrnému přibírání hmotnosti v dětství. Tudíž chrání před rozvojem obezity a následně DM2. Předpokládá se, že vztah mezi kojením a DM2 může být ovlivňován „odpovědí na dávku“, což znamená, čím více MM dítě obdrží, tím menší je riziko rozvoje choroby. Zdá se, že ochrana kojení proti nadváze a DM2 je spojena s jeho biochemickými složkami a jejich odlišným výživovým složením. Některé bioaktivní látky mohou podporovat energetickou rovnováhu snížením tukové depozice upřednostněním požadované metabolické odpovědi.
Mateřské mléko obsahuje dokosahexaenovou mastnou kyselinu – DHA. Dále obsahuje vhodné množství PUFA k zajištění správného počtu inzulinových receptorů v mozku dítěte, nezbytných pro zajištění normálního glykemického metabolismu.

Byl zjištěn vyšší obsah DHA a dalších PUFA mastných kyselin ve fosfolipidových membránách kojených dětí oproti nekojeným. Předpokládá se, že nízké koncentrace DHA a PUFA mohou vést k inzulinové rezistenci.

Kojené děti mají nižší riziko nadváhy v dětství, pubertě a dospělosti. WHO provedla meta- analýzu, která obsahovala 39 studií publikovaných v minulých 40 letech. Výsledky této analýzy ukazují, že kojené děti byly méně náchylné ke vzniku obezity. Navíc bylo kojení spojeno s 10-20 % poklesem rizika kardiovaskulárních příhod u žen, ale studie u mužů tuto vazbu neprokázala. Bylo také pozorováno snížení glykovaného hemoglobinu o 0,12% u zdravých osob, které byly kojeni ve srovnání s osobami, které přijímaly formule. Ačkoliv byla tato redukce malá, autoři zdůrazňují její význam pro veřejného zdraví. Také bylo pozorováno, že kojení bylo nepřímo úměrně spjato s rozvojem aterosklerózy. Mateřské mléko sytí více než dětské formule a tím zabraňuje nadměrnému přibírání hmotnosti v dětství. Tudíž chrání před rozvojem obezity a následně DM2.

 

Finská studie DiMe prokázala, že krátká doba výlučného kojení a brzké podání umělé výživy na bázi kravského mléka může zvýšit výskyt diabetu 1. typu. Výsledky této studie byly základem pro rozsáhlou studii TIGR (Trial to reduce IDDM in the Genetically at Risk) – celosvětový výzkumný program- Prevence juvenilního diabetu u novorozenců s genetickým rizikem, 2002). Projekt TRIGR plně podporuje kojení.

 

Také studie českých lékařů prokázaly, že výskyt diabetu 1. typu se snižuje s rostoucí délkou kojení, zatímco nekojení bylo spojeno s jeho zvýšeným výskytem. (Malcová:Absence of breast-feeding is associated with the risk of type 1diabetes: a case–control study in a populationwith rapidly increasing incidence,2005).

Tudíž podpora zdravých stravovacích návyků v dětství s výlučným kojením po dobu 6 měsíců a doplňkovým kojením do 2 let s příkrmem zaváděným (180dní, 26.t.) je levnou strategií, která může pozitivně ovlivnit zdraví dítěte na celý život.

 

MUDr. Anna Mydlilová
Národní laktační centrum- Laktační liga