Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Akce Národního laktačního centra/Laktační ligy v roce 2022

Přehled konferencí, workshopů, kurzů a dalších aktivit plánovaných na rok 2022.

KONFERENCE, WORKSHOPY

4. února 2022 – workshop Podpora optimální péče o nedonošené děti, projekt Neo BFHI pro centra pečující o nedonošené děti. Emauzský klášter Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 (další informace)
19. května 2022 – Globální strategie výživa kojenců a malých dětí. Emauzský klášter Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 (další informace)
9. června 2022 – Národní program BFHI, Emauzský klášter Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 (další informace)
4. října 2022 – Kojení§laktace§laktační poradenství – oslavy Národního týdne kojení. Emauzský klášter Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 (další informace)
 

KURZY PRO LAKTAČNÍ PORADCE

23.-24. března 2022– akreditovaný kurz pro laktační poradce pro všechny zájemce (další informace).  
20.-21. dubna 2022 – akreditovaný kurz pro laktační poradkyně, určen pro sestry S3 akreditovaný MZČR pořádaný Laktační ligou (další informace)
14.-15. června 2022 – akreditovaný kurz pro laktační poradkyně pro lékaře, zdravotnické i nezdravotnické profese a další zájemce
12.-13. října 2022 – kurz LPMZ-IKEM, akreditovaný kurz pro laktační poradkyně, určen pro sestry S3 (akreditovaný MZČR), pořádaný Laktační ligou (další informace)
18.-19. října 2022 – Akreditovaný kurz pro laktační poradkyně pro lékaře, zdravotnické i nezdravotnické profese a další zájemce
9.-10. listopadu 2022 – Akreditovaný kurz pro laktační poradkyně pro lékaře, zdravotnické i nezdravotnické profese a další zájemce

Nový termín kurzu pro laktační poradce:

Certifikovaný kurz laktační poradce pro lékaře, zdravotníky všech profesí, nezdravotníky a studenty zdravotnických oborů.

  • Kurz je akreditován Laktační ligou, z.s.
  • Termín konání:  9.11.-10.11.2022 (Emauzský klášter, Praha 2)
  • Bližší informacehana.nesmerakova@ftn.cz
  • Telefon: 261 082 424 / 261 082 485
  • Přihláška zde.

 

Další kurzy budou vypsány.
 

Přihlášení a informace o pořádaných akcích, případné přesuny nebo aktualizace termínů jsou uvedeny ZDE.

Informace o kurzech pro školitele.

 
Časopis MaMiTa 4x ročně  

Zdarma je distribuován do všech porodnic v ČR.

Je zaměřený na péči a výživu kojenců a malých dětí, včetně nedonošených dětí, vícerčat, má různé rubriky zaměřené na ženy, tatínky, čtenářské fórum s příběhy kojících maminek, horkou linku, kde jsou řešeny problémy při kojení s návody. Slouží proto i jako výukový materiál pro laktační poradce, specialistky na kojení, které Laktační liga školí již od roku 1998.

www.kojeni.cz
www.facebook.com/LaktacniLiga/
laktacniliga@seznam.cz
kontaktní osoba:
MUDr. Anna Mydlilová
Národní laktační centrum/Laktační liga
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
Praha 4
anna.mydlilova@ftn.cz
603 281 600