Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

KVALIFIKOVANÉ LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ-VÝZVA K AKCI

KVALIFIKOVANÉ LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ-VÝZVA K AKCI

  1. Poskytnout kvalifikované poradenství ohledně kojení v pravidelných intervalech šesti nebo více konzultací všem matkám jako součást běžného zdravotního pojištění, bez nákladů na poradenství.

Poradenství by mělo být poskytováno před porodem a po celou dobu kojení, alespoň první dva roky života dítěte.

Poradenství by mělo být poskytnuto primárně face to face, pomocí telefonu a dalších technologií podle potřeby.

  1. Zařadit výuku kojení do všech osnov vzdělávání lékařů, porodních asistentek, sester, nutričních terapeutů, výživových poradců a dietologů.

K zajištění zdraví je zapotřebí lepší vzdělání poskytovatelů zdravotní péče, kteří jsou v kontaktu s kojícími rodinami a jsou náležitě vyškoleni.

  1. Zajistit, aby školení v oblasti kojení poskytovalo školencům kompetence předvídat a řešit problémy při kojení.
  2. Zajistit, aby rizikové matky a děti, jako jsou nedonošení a nemocní novorozenci, a ti v nouzových situacích, získaly kvalifikované laktační poradenství a specializovanou péči adekvátně řešit jejich specifické potřeby.
  3. Podpořit implementaci 10 kroků k úspěšnému kojení, které jsou součástí Baby-friendly Hospital Initiative.
  4. Implementovat strategie a poskytnout finanční prostředky ke kvalifikovanému poradenství v oblasti kojení (předporodní a během prvních dvou let života dítěte) bez dalších nákladů pro rodiny.
  5. Poskytnout finanční prostředky na podporu školení v laktačním poradenství pro zdravotníky, včetně lékařů, sester, porodních asistentek, nutričních terapeutů, laktačních poradců a komunitních laických poradců.

https://www.globalbreastfeedingcollective.org/reports/compendium-skilled-breastfeeding-counselling-case-studies