Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Okamžitá klokaní péče snižuje riziko sepse u dětí předčasně narozených nebo s nízkou porodní hmotností

Okamžitá klokaní péče snižuje riziko sepse u dětí předčasně narozených nebo s nízkou porodní hmotností

Podle nové analýzy zveřejněné v lékařském časopise eClinicalMedicine, okamžitá klokaní péče (iKMC) snižuje riziko sepse u předčasně narozených dětí a dětí s nízkou porodní hmotností. U těchto novorozenců okamžitá KMC, která kombinuje kontakt kůže na kůži s výlučným kojením nebo poskytováním mateřského mléka, snížila podezření na sepsi o 18 %, úmrtí související se sepsí o 36 % a celková úmrtí o 25 %.

K realizaci okamžité intervence v péči o klokaní matku (iKMC) v předchozí multicentrické, otevřené, randomizované kontrolované studii musela být matka nebo náhradní pečovatel a novorozenec nepřetržitě spolu, což vedlo ke konceptu jednotky péče o matku a novorozence (MNCU).

Tento výzkum naznačuje, že zahájení kangaroo péče, jakmile se dítě narodí, ještě předtím, než jsou stabilizovány, poskytuje předčasně narozeným dětem a dětem s nízkou porodní hmotností nejlepší ochranu před závažnými infekcemi. KMC je důležitou strategií pro prevenci infekcí u dětí narozených brzy nebo s nízkou p.h.

Sekundární analýza se zaměřila na výsledky randomizované kontrolované studie v 5 zemích, která zahrnovala více než 3 200 dětí předčasně narozených nebo s nízkou porodní hmotností. Ve studii byla KMC zahájena brzy po porodu (do 2 hodin) a poskytovaná nepřetržitě před a po stabilizaci. To znamená, že matka nebo náhradní pečovatel a novorozenec byli spolu bez odloučení co nejdéle.

Analýza přispívá k hromadícím se důkazům, které ukazují neuvěřitelné přínosy okamžitého KMC pro děti s nízkou porodní hmotností a předčasně narozené děti, včetně zlepšení přežití, nižší míry infekce, snížené hypotermie a lepšího krmení.

U všech předčasně narozených dětí nebo dětí s nízkou porodní hmotností, včetně dětí, které jsou velmi malé nebo nemocné, WHO nyní doporučuje zahájit KMC co nejdříve po narození. Pro mnoho zdravotnických zařízení to bude vyžadovat zásadní změnu ve způsobu poskytování neonatální péče, aby rodiny a novorozenci mohli zůstat pohromadě bez jakéhokoli období odloučení.

 O analýze

Analýza, kterou provedla WHO a několik externích výzkumníků, hodnotila data z bezprostřední studie Kangaroo Mother Care, která proběhla v letech 2017 až 2020. Tato studie byla provedena na 5 ti NICU v Ghaně, Indii, Malawi, Nigérii a Tanzanii u novorozenců s porodní hmotností v rozmezí od 1000 do 1800 g.  Studie porovnávala výsledky u dětí, kde byla KMC zahájena bezprostředně po narození ve srovnání s dětmi, kterým byla poskytnuta konvenční péče v inkubátoru nebo babytermu   následovaném KMC pouze po dosažení klinické stabilizace.

Důkazy před touto studií

Immediate Kangaroo Mother Care (iKMC) znamená okamžitý a kontinuální KMC, což znamená, že KMC má být zahájeno brzy po porodu (do 2 h) a má být podáváno nepřetržitě (s cílem až 20 h denně) před a po stabilizaci. Jedná se o intervenci založenou na důkazech ke zlepšení přežití novorozenců s nízkou porodní hmotností. K realizaci intervence iKMC musí být matka a novorozenec spolu nepřetržitě, což vedlo ke konceptu „Jednotka péče o matku a novorozence (MNCU)“. Hledali jsme na PubMed studie publikované do prosince 2022 s vyhledávanými výrazy „novorozenecká sepse“ nebo „novorozenecké infekce“ a „péče o klokaní matku“ [MeSH] nebo „metoda péče, klokaní matka“ [MeSH] nebo „kontakt kůže na kůži“ [MeSH] nebo „péče kůže na kůži“ [MeSH]. Kangaroo Mother Care-Cochrane review 2016 ukázala, že KMC, pokud je zahájena po stabilizaci LBW novorozence, snižuje novorozeneckou sepsi o 55 %, pokles novorozenecké úmrtnosti o 40 %. Nenalezli jsme žádné recenzované studie, které by analyzovaly dopad poskytování KMC v NICU na novorozeneckou sepsi. Výsledky primární studie iKMC však ukázaly, že podezření na sepsi bylo o 18 % nižší v intervenční skupině než v kontrolní skupině; RR 0,82 (CI 0,73–0,93).

Zdroj:

Effect on neonatal sepsis following immediate kangaroo mother care in a newborn intensive care unit: a post-hoc analysis of a multicentre, open-label, randomised controlled trial – eClinicalMedicine (thelancet.com)