Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Rady a návody

Která voda je vhodná pro kojence

K přípravě kojenecké stravy se používá balená kojenecká voda, popř. jiná balené voda označená jako vhodná pro přípravu kojenecké stravy, nebo vodovodní pitná voda, pokud tato splňuje všechny požadavky na pitnou vodu. Informaci o aktuální kvalitě vody a o tom, zda vodovodní voda odpovídá požadavkům na pitnou vodu, musí podle zákona o ochraně veřejného zdraví poskytnout odběrateli provozovatel vodovodu. Z důvodu zajištění mikrobiologické nezávadnosti vody se ve všech případech doporučuje vodu převařit (stačí do bodu varu, kdy bublá celá hladina vody v nádobě), ať se jedná o vodu balenou nebo z vodovodu.

Při volbě vody je vhodné zjistit:

Odkud jste zásobováni pitnou vodou?

  1. Z vlastní studny?
    A kontrolujete si vodu pravidelně? Ne? Tak raději používejte balenou kojeneckou vodu. Kontrolujete a je v pořádku? Tak ji můžete používat, ale raději ji převařujte.
  2. Z veřejného vodovodu?
    A víte, jaká ta voda u vás je (není tam nějaká výjimka, kvůli které by ji kojenci nemohli pít)? Nevíte? Tak se zeptejte dodavatele vody nebo hygienické stanice, a pokud je voda v pořádku, tak ji můžete pro kojence klidně používat. Pokud ale zjistíte, že jsou ve vašem vodovodu nějaké problémy, tak raději používejte balenou kojeneckou vodu.

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/kojenci