Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Kojení v ČR v době covidové

I když je příliš brzy na to, abychom plně zhodnotili, jak COVID-19 ovlivnil míry kojení, existuje celá řada důvodů očekávat, že podpora kojení byla narušena, což prokazuje řada studií z jiných zemí (Italie, USA-Jižní Kalifornie).

Extrapolace ze sociálního doporučení distancování v běžné populaci, začaly některé nemocnice rutinně oddělovat matky a novorozence v rané fázi pandemie, navzdory WHO doporučení pro nepřetržitou péči skin-to-skin a rooming-in (1). Sociální distancování a také zatížení zdravotnického personálu rovněž přerušilo rutinní poskytování poradenských služeb v oblasti kojení a došlo k omezené příležitostí podpory matek v komunitě.

Mylné představy o kojení v kontextu COVID-19 má také negativní dopady na některé matky s COVID-19, které se rozhodly nekojit ze strachu z přenosu COVID-19 na dítě (2). Dopady pandemie na výživu dokazují, že kojení je důležitější než kdy jindy (3).

 

Kojení v ČR 2020, ÚZIS

Iniciace kojení= jakékoliv kojení                           95,60%

Časná iniciace kojení do1h (n=48 607)                44,75%

Výlučné kojení do propuštění (n= 79 755)          73,44%

Dokrm umělou výživou (n= 24 060)                      22,15 %

Umělá výživa (n= 4 440)                                          4,088 %

 

Komentář

 • V ČR je 98 % žen rozhodnuto kojit a 70 % žen plánuje kojit dlouhodobě.
 • Iniciace kojení je v ČR dlouhodobě na vysoké úrovni, dokonce v roce 2020 se zvýšila o 0,4 % proti roku 2019.
 • Časná iniciace kojení do 1 hodiny po porodu se sleduje nově od roku 2020. Celosvětově se udává 48 % (2013-2018) a do roku 2030 je cíl 70 %.
 • Výlučné kojení do propuštění se sleduje od roku 2020, cíl 80 % do roku 2025
 • V BFHI porodnicích se na rodí 71 % českých dětí.
 • Zvýšil se počet dokrmovaných dětí, který v ČR stoupá už od roku 2014 po zveřejnění zavádějících studií, že malé dokrmy během prvních 48 hodin kojení nebrání.
 • Počty dokrmovaných dětí stouply o 9,5 % ve srovnání s rokem 2015 (12,6 %) a 2020 (22,1 %)
 • Pouze 9 porodnice mělo počty dokrmovaných dětí pod 10 % a 79 porodnic ≥ 10 %

 

Kojení v 6 měsících v roce 2020

Kojeno bylo 30,5 % (v roce 2019 38,4 %)

Výlučně kojeno 16,3%

Oproti roku 2019 došlo k poklesu kojení o 7,9 %, výlučné kojení v 6 měsících se opět sleduje od roku 2020.

 

Nekojené děti

V průběhu posledních 13 let (2007-2019) nebylo vůbec kojeno 4 –5,0 % dětí (průměrná hodnota 5,2 %).

 

Závěry

 • V českých porodnicích se v době covidové zvýšil počet jakéhokoli kojení při propuštění z porodnice.
 • Trvale stoupá počet dokrmovaných dětí.
 • Došlo k poklesu kojených dětí v 6 měsících.
 • Stoupá počet nekojených dětí.

 

 1. WHO. COVID-19 Clinical management: living guidance, 25 January 2021. https://www.who.int/…1-1.
 2. UNICEF. ADOPTION of breastfeeding recommendations in the context of COVID-19: key findings from an online survey in low- and middle-income countries. 2021. https://mcusercontent.com/ fb1d9aabd6c823bef179830e9/files/3a61b1ba-9a63-4500-a672- ed743fcfd904/Breastfeeding_survey_COVID19_Brief_final.pdf
 3. Headey D, Heidkamp R, Osendarp S, Ruel M, Scott N, Black R, Shekar M, Bouis H, Flory A, Haddad L, Walker N. Impacts of COVID-19 on childhood malnutrition and nutrition-related mortality. Lancet 396:10250; 2020. DOI:https://doi.org/…7-0.

 

 • Národní komise kojení MZ
 • Národní laktační centrum/Laktační liga
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR