Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Komerční determinanty zdraví

WHO zahájila nový akční program Ekonomické a komerční determinanty zdraví, který má čtyři cíle: posílit základnu důkazů, vyvinout nástroje a kapacitu pro řešení obchodních determinantů, iniciovat partnerství a dialog a zvýšit povědomí a podporu.

Komerční determinanty zdraví jsou aktivity soukromého sektoru, které pozitivně nebo negativně ovlivňují zdraví lidí. Vznikají v souvislosti s poskytováním zboží nebo služeb za úplatu a zahrnují obchodní činnosti a také prostředí, ve kterém se obchod odehrává. Mohou mít prospěšné nebo škodlivé účinky na zdraví.

Příklady opatření, která vlády po celém světě podnikají, aby se zabývaly komerčními determinanty za účelem zlepšení veřejného zdraví, zahrnují:

  • 29 zemí s 832 miliony obyvatel (12 % světové populace) přijalo komplexní zákaz reklamy na tabákové výrobky.
  • Spojené království od roku 2023 zakázalo reklamu na nezdravá jídla online a před 21:00 v televizi.
  • Přibližně 50 zemí zavedlo daň na slazené nealkoholické nápoje.
  • Saúdská Arábie v roce 2017 zavedla takzvanou daň za hřích, která zdaňovala tabákové výrobky, energetické nápoje a nealkoholické nápoje.
  • V Bulharsku dávají společnosti ženám v průměru nad 58 týdnů mateřské dovolené, což je jedno z nejvyšších na světě.

Zdroj: who.int