Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Ženy s nadváhou a podpora kojení

Vzhledem k celosvětově rostoucí prevalenci obezity, zejména u dětí a žen v plodném věku, v kombinaci s nižší mírou kojení u žen s nadváhou, je naléhavě nutné navrhnout, vyvinout, ověřit, implementovat a šířit účinné strategie na podporu kojení v této populaci žen k podpoře veřejné politiky zaměřené na implementaci programů a strategií nízkých nákladů na poradenství zaměřené na výlučné kojení u žen s nadváhou.

V roce 2016 Světová zdravotnická organizace (WHO) zaznamenala celosvětovou prevalenci nadváhy (index tělesné hmotnosti BMI vyšší než 25 kg / m2) a obezity (BMI> 30 kg / m2) u žen 40 % a 15 % u žen ve věku ≥ 18 let s globální projekcí 70 milionů dětí s nadváhou ve věku do 5 let do roku 2025, které budou udržovat mezigenerační přenos obezity. 

WHO doporučuje, aby děti byly výlučně kojeny do 6 měsíců s pokračujícím kojením spolu s doplňkovým krmením 2 roky i déle, aby se předešlo infekčním chorobám a potenciálně se snížilo riziko pozdější obezity.

Děti matek, které mají během těhotenství nadváhu nebo obezitu, jsou vystaveny zvýšenému riziku obezity a kojení by toto riziko mohlo snížit. Kojení je však pro ženy s nadváhou často náročné, protože čelí emocionálním, psychosociálním, hormonálním a fyziologickým problémům, které snižují začátek i trvání kojení. U žen s nadváhou chybí výzkum týkající se intervencí na zvýšení míry kojení, včetně účinků poradenství při kojení, a v současné době neexistuje žádná konkrétní strategie na podporu žen s nadváhou k dosažení jejich cílů v kojení.

Je plánována jednoduchá randomizovaná kontrolovaná studie se dvěma rameny u obézních a žen s nadváhou přijatých do BFH nemocnice v kolumbijské Bogotě. Nová studie předpokládá, že intervence povede ke zvýšení zahájení a pokračování výlučného kojení, což umožní adekvátní rychlost růstu kojenců a úbytek hmotnosti matky po porodu. Výzkumníci doufají, že výsledky této studie poskytnou důkazy na podporu politiky veřejného zdraví týkající se podpory kojení u této zranitelné skupiny žen.

Zdroj: ncbi.nlm.nih.gov