Světový den diabetu 14. listopadu

Každoročně se kampaň „Světového dne diabetu“ zaměřuje na specializované téma, které trvá jeden rok nebo více let. Primárním cílem kampaně pro období 2018 – 2019 je zvýšit povědomí o dopadu diabetu na rodinu a podpořit roli rodiny v prevenci, péči a vzdělávání – téma tedy zní „Rodina a diabetes“.

Také Laktační liga připomíná každým rokem význam kojení v prevenci diabetu. Jednou z možných prevencí je antenatální odstříkávání kolostra.

 

Antenatální odstříkávání kolostra u žen s diabetem

Do roku 2040 bude mít celosvětově 642 milionů dospělých diabetes mellitus. Výskyt gestačního diabetes mellitus (GDM) také celosvětově roste (International Diabetes Federation, 2015). Antenatální odstříkávání kolostra u žen s již prokázaným diabetem 1. typu nebo 2. typu, kteří užívali více než 20 jednotek inzulínu denně se osvědčil, protože zabrání dokrmování umělou výživou, která jednou z možných příčin vzniku diabetu.

Děti narozené matkám s diabetem jsou ohroženy nestabilitou hladina cukru v krvi (BSL) a hypoglykémií během prvních několika hodin života a zahájení kojení je podporováno jako první možná volba. V době narození však jsou dávky kolostra ještě malé. Matky, které shromáždily odstříkané  kolostrum před porodem s možností časného podání umožňuje stabilizaci glykemie a co je nejdůležitější, bez podání umělé výživy.

Zahájení kojení může být obtížnější u žen s diabetem závislým na inzulínu kvůli opožděné laktogeneze II. To je jeden z důvodů, který vysvětluje nižší míru kojení u žen s GDM.  Oddálení kojení bezprostředně po porodu, oddělení dítěte a matky po narození a použití dokrmu místo pokračujícího kojení zasahují do tvorby mléka.

 

Závěry

Povzbuzování žen s diabetem k expresi mleziva od 36. týdne těhotenství je bezpečné, a může podporovat ženy, aby pokračovaly v kojení. Existují také dlouhodobé zdravotní přínosy pro ženy s gestačním diabetem, pokud pokračují v kojení. Zdravotníci by měli zvážit svou roli při obhajobě antenatálního odstříkávání kolostra u žen s již existujícím diabetem typu 1, typu 2 nebo gestačním diabetem.