Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Světový den obezity a nová kampaň pro lepší start do života

U příležitostí Světového dne obezity, který letos připadl na 4. března 2022, spouští Národní laktační centrum/Laktační liga novou kampaň na podporu doporučení WHO, MZČR a dalších mezinárodních organizací ohledně zavádění pevné stravy (nemléčných příkrmů) u kojenců.

Vzhledem k tomu, že více než 1 ze 4 (30 %) dětí trpí nadváhou a jejich počet se za posledních 25 let v ČR ztrojnásobil bude kampaň hrát klíčovou roli při podpoře rodičů, aby správně nastavili stravu svým dětem v nejranější fázi života, a podpořili tak pestrou stravu a rozvíjeli správné stravovací návyky.

Zavádění příkrmů je klíčovým milníkem během prvních 1000 kritických dnů života dítěte, který ovlivňuje stravovací návyky dětí a jejich zdraví v pozdějším věku, zlepšuje schopnost kojenců přemisťovat potravu do úst, žvýkat a polykat. 

Zavádění příkrmů před 6. měsíce může snížit množství spotřebovaného mateřského mléka a je spojeno s větším rizikem infekčních onemocnění u kojenců. Podávání pevné stravy kojeným dětem před 6. měsícem může také snížit příjem mateřského mléka, aniž by se zvýšil celkový energetický příjem.

Vzhledem k tomu, že v ČR více než 1 ze 4 (30 %) dětí trpí nadváhou a 10 % obezitou a za posledních 25 let se počet děti ztrojnásobil. Za jejich nadváhou a obezitou je vysoký energetický příjem a nízký energetický výdej. Stejně jako špatné stravovací návyky a nekvalitní potraviny. Kampaň bude hrát klíčovou roli při podpoře rodičů, aby správně nastavili výživu svých dětí v nejranější fázi, a podpořili tak výlučné kojení 6 měsíců a pokračování v kojení 2 roky i déle a spolu s pestrou stravou tak rozvíjeli správné stravovací návyky.

Výzkum potvrzuje, že 40 % prvorodiček zavedlo pevnou stravu v době, kdy bylo jejich dítěti pět měsíců (dříve než je doporučení WHO- 6 měsíců) a téměř dvě třetiny (64 %) uvedlo, že obdržely protichůdné informace o tom, kdy příkrm zavádět a s tolika protichůdnými radami může být odstavení pro rodiče velmi matoucí. Proto je tak důležité mít všechny informace a rady na jednom místě. Pro většinu zdravých kojenců je přínosné počkat až bude dítěti přibližně 6 měsíců, což mu poskytne čas na správný vývoj, aby se dokázalo vyrovnat s pevnou stravou. 

Kojení chrání před obezitou

Studie COSI European Childhood Obesity Surveillance Initiative prokázala, že nekojené děti mají o 22 % vyšší riziko obezity než ty kojené alespoň 6 měsíců a o 25 % než výlučně kojené 6 měsíců.