Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

BFHI

Česká síť Baby-Friendly Hospital Initiative BFHI-CZ

Česká síť Baby-Friendly Hospital Initiative BFHI-CZ

Cílem této iniciativy je:

  • Podporovat implementaci příslušných rezolucí Světové zdravotnické organizace (WHO) a příslušných rezolucí Světového zdravotnického shromáždění (WHA) a Dětského fondu UNICEF souvisejících s výživou kojenců a malých dětí (Globální strategie výživy kojenců a malých dětí).
  • Podporovat zapojení všech porodnic do přijetí standardů osvědčených postupů (10 kroků k úspěšnému kojení pro revizi WHO, 2018) jako míry kvality poskytované péče.
  • Šíření aktuálních informací, zkušeností, výsledky výzkumů souvisejících s implementací Baby Friendly praktik.
  • Pravidelná odborná setkání zdravotníků z porodnic.
  • Posílení navazující péče v komunitě po propuštění z porodnice.

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/272943/9789241513807-eng.pdf?sequence=19

Aktualizované implementační pokyny WHO UNICF z roku 2018 poskytují nemocnicím nové informace a pokyny k integraci BFHI-10 kroků-do všech porodnic a zajistit matkám a novorozencům včasnou a odpovídající péči před a během pobytu v porodnici.

Seznam kompetencí na straně 15 tohoto dokumentu byl nahrazen sadou nástrojů pro ověřování kompetencí, aby zdravotnické zařízení zajistilo, že personál má dostatečné znalosti, dovednosti a postoje pro podporu kojení (krok 2). 

10 kroků k úspěšnému kojení

Sada nástrojů pro ověřování kompetencí

Tato příručka představuje komplexní soubor nástrojů pro ověřování kompetencí, který pomáhá systémům zdravotní péče a jednotlivým zařízením zhodnotit způsobilost zaměstnanců ve znalostech, dovednostech a postojích potřebných k implementaci deseti kroků. Sada nástrojů představuje nástroj pro ověřování kompetencí s ukazateli výkonu a zdroje pro zkoušející, které jasně vysvětlují správné a nesprávné reakce/chování, sadu otázek s možností výběru z více možností, případové studie a nástroje pro pozorování.

Přílohy