Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Měli by být novorozenci odděleni od matek s Covid-19? Hlavní je neubližovat.

Covid-19 pandemie zasáhla každý aspekt života, počínaje prvních hodin a dnech po porodu. Ve snaze „ohnout křivku“ někteří argumentovali, že obezřetným postupem je izolovat děti od matek s podezřením na Covid-19 nebo s potvrzeným Covid-19, aby se snížilo riziko přenosu z matky na dítě.

Údaje jsou omezené a doporučení pro první dny po narození se liší. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby kojencům a matkám s podezřením nebo potvrzeným Covid-19 bylo umožněno zůstat spolu a praktikovat kontakt kůže na kůži, kangaroo péči a rooming in po celých 24 hodin. Kojení se důrazně doporučuje vzhledem k jeho známému celoživotnímu významu pro zdraví matek a dětí. Matkám se doporučuje umýt si ruce, nosit roušku a pravidelně dezinfikovat povrchy, kterých se dotkly.

Centrum Spojených států pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) radí, aby zařízení „zvážila dočasné oddělení matky od dítěte“, dokud matka již nebude považována za nakažlivou. Během odloučení CDC doporučuje, aby ženy odsávaly mateřské mléko, kterým má novorozenec krmit zdravý pečovatel.Pokud matka preferuje ubytování v pokoji nebo je nevyhnutelná z důvodu omezení zařízení, jsou popsány kroky ke snížení rizika. CDC dále navrhuje, že „rizika a výhody dočasného oddělení by měl projednat tým zdravotní péče“, ale blíže to neuvádí.

 

Proč neoddělovat matku od dítěte

Denně se objevují nová data a v době zveřejnění tohoto komentáře se situace mohla dramaticky změnit. Jaké by však mohly být výhody a rizika dočasného oddělení od konce března 2020?

Výhodou separace je, že minimalizuje riziko přenosu SARS-CoV-2 z matky na dítě během pobytu v nemocnici. Pokud je však cílem zdraví a pohoda matky a dítěte v následujících měsících po narození, je třeba vzít v potaz další úvahy.

 

(1) Oddělení matky a dítěte nemusí zabránit infekci.

Studie publikovaná koncem března uvádí, že 3 z 33 kojenců narozených v čínském Wu-chanu matkám s COVID-19 byly pozitivně testovány na SARS-CoV-2; děti se narodily císařským řezem a byly ošetřeny s přísnými izolačními opatřeními. I když oddělení brání infekci během mateřského pobytu, neřeší expozici po propuštění dítěte. Zejména v kontextu sociálního distancování a omezení cestování má jen málo rodin zdroje k izolaci kojence doma a je velmi pravděpodobné, že může dojít k infikování ostatních členů domácnosti. Izolace v nemocnici proto může infekci kojenců oddálit, ale nezabrání jí.

(2) Přerušení skin to skin kontaktu narušuje fyziologii novorozence.

Novorozenci, kteří jsou odděleni od svých matek, mají vyšší srdeční a dechovou frekvenci a nižší hladinu krevní cukru než novorozenci, kteří jsou v kontaktu skin to skin. To platí i pro novorozence umístěné v inkubátorech. V randomizované kontrolované studii u novorozenců s porodní hmotností 1 200 až 2 999 g došlo u novorozenců ve skin to skin kontaktu k nestabilitě u 17 % ve srovnání s 92 % umístěných v inkubátoru. V následné studii mezi novorozenci, kteří byli v umístěni v postýlce, separace zvýšila stresovou aktivitu o 176 %. 6Jak poznamenala Royal College of Obstetricians and Gynecologists, „rutinní preventivní oddělení matky a zdravého dítěte by nemělo být prováděno a bráno na lehkou váhu, vzhledem k možným škodlivým účinkům na krmení a atachement.“ Izolace je významným stresorem pro novorozence; u dětí již infikovaných SARS-CoV-2 by izolace mohla zhoršit průběh onemocnění.

(3) Separace postihuje i matky.

Když matky držely své předčasně narozené děti ve skin to skin kontaktu na JIP, jejich akce srdeční, hladina slinného kortizolu a skóre stresu se snížily. Oddělení matek od nedonošenců, zejména v souvislosti s diagnostikovanou COVID-19 nemocí, může způsobit stres, který by mohl zhoršit průběh nemoci matky.

(4) Separace narušuje poskytování mateřského mléka dětem a narušuje vrozenou a specifickou imunitní ochranu.

Kojení je první vakcínou pro dítě a skin to skin kontakt je důležitý pro kolonizaci dětského mikrobiomu. Protilátky specifické pro expozici mateřského antigenu se začnou objevovat v mléce do 7 dnů, chrání dítě před infekcí. Mateřské mléko dále obsahuje více oligosacharidů a vrozené imunitní faktory, které zmírňují dopad virových infekcí.

(5) Časná separace narušuje kojení a nekojení zvyšuje riziko hospitalizaci dítěte pro zápal plic.

Časná separace zkracuje dobu kojení ve srovnání s matkami pobývající s dětmi společně. A pokud děti nejsou kojeny, mají 3,6krát vyšší riziko hospitalizace pro zápal plic ve srovnání s dětmi, které jsou výlučně kojeni po dobu ≥ 4 měsíců. Oddělením matky a dítěte bezprostředně po narození může být dítě v prvním roce života zranitelnější vůči těžkým respiračním infekcím, včetně COVID-19.

(6) Izolace matky a dítěte zdvojnásobuje zátěž zdravotního systému.

Samostatná izolace matky a dítěte vyžaduje dvojnásobné prostředky: dva nemocniční pokoje, dva týmy poskytovatelů a dvě sady osobních ochranných prostředků (OOP) pokaždé, když zdravotník vstoupí nebo opustí místnost. V kontextu přeplněnosti nemocnic a nebezpečného nedostatku OOP je to velmi problematické.

 

Skin to skin kontakt je již dlouho považován ve vědě za normální, přestože praxe je často jiná. Úředníci WHO pamatují poučení z epidemie viru HIV, kde doporučení nahradit kojení umělou výživou zemích s nízkými příjmy mělo zničující důsledky.

V době psaní tohoto článku nemáme žádné důkazy o tom, že oddělení matky od dítěte zlepšuje výsledky. Při procházení pandemií COVID-19 doufáme, že dokážeme soustředit matky a děti a pamatovat na to, že nejdříve nesmíme škodit.

Článek v angličtině (PDF ke stažení).

Zdroj: Alison Stuebe, MD, MSc President, Academy of Breastfeeding Medicine, BREASTFEEDING MEDICINE, Volume 15, Number 5, 2020, Mary Ann Liebert, Inc., DOI: 10.1089/bfm.2020.29153.ams