Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Metadon a kojení

Výsledky, prezentované ve studiích potvrzují, že koncentrace metadonu v mateřském mléce jsou nízké i při dlouhodobém kojení. Potenciální vystavení dítěte metadonu je tedy nízké a je nepravděpodobné, že by měl nějaký negativní účinek na jeho vývoj.

Výsledky přispívají k doporučení, aby ženy na metadonu kojily a řadí tedy metadon k lékům kompatibilním s kojením. Metadon byl přítomen v plazmě jednoho dítěte po dobu 1 roku, ale pouze v nízké koncentraci. Limitací této studie je malá velikost sledovaného vzorku. Další výzkum by se měl zaměřit na zdraví a vývoj dětí, které se narodí ženám závislým na metadonu a které kojí delší dobu.

Až donedávna doporučovala AAP kojení matkám, jejichž denní dávka metadonu byla ≤20, ale typická udržovací dávka metadonu pro ženy závislé na drogách se pohybuje v rozmezí od 25 do 180 mg denně. Toto omezení dávky vydané AAP do 20 mg metadonu  bylo opraveno AAP v roce 2001 a metadon je nyní považován za kompatibilní s kojením.  

Studie zveřejněné v prosinci 2011 poskytly  další důkaz, že dávka metadonu nemusí být faktorem při rozhodování. Krevní testy ukázaly, že kojené děti, dokonce i děti narozené matkám, které užívaly 200 mg metadonu denně, dostávaly nepatrné množství metadonu.

Doporučuje se dávky metadonu přizpůsobovat individuálním potřebám. Umělé snižování dávek metadonu těhotným ženám s cílem zabránit rozvoje NAS však může zvyšovat touhu žen po drogách, takže v posledním trimestru těhotenství mohou být požadavky na metadon výrazně vyšší než před těhotenstvím.

Proto se doporučují i vyšší dávky metadonu. Krmení převážně mateřským mlékem, významně snižuje závažnost NAS až o 50%.

Ženy závislé na metadonu, které jsou pod péčí lékaře a bez drog, mohou bezpečně kojit, což vyplývá z přehledu studií publikovaných 2016 z nichž vyplývá, že kojení u matky léčené metadonem  může snížit NAS. 

Toto zjištění podporuje i studie publikovaná v roce 2009, že potřeba léčby  NAS bylo sníženo o 50% u dětí, které byly kojeny po dobu delší než tři dny. Dochází k oddálení nástupu NAS a snížení potřeby farmakologické léčby, nezávisle na množství či druhu drogy, kterému bylo dítě vystaveno. Takže pokud neexistují zdravotní kontraindikace kojení, všechny matky dětí s rizikem NAS by měly být ke kojení povzbuzovány.

Podle Thomase Halle patří metadon do skupiny L2.

Aktualizováno, 2018

Zdroj: NCBI