Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

DokumentyWHO

WHO – používání a marketing pokračující formule

Informace týkající se používání a marketingu pokračující formule

Použití pokračující formule

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby děti byly v prvních 6 měsících života výlučně kojeny, což jim zajistí optimální růst, zdraví a vývoj. Matky by měly pokračovat v kojení svých dětí i po dosažení 6 měsíců věku až do 2 let věku dítěte či déle a současně dítěti podávat bezpečnou a vhodnou komplementární výživu tak, aby byly zajištěny výživové potřeby rostoucího dítěte. (1)

V roce 1987 definovala Komise výživového kodexu (Codex Alimentarius Comission) pokračující formuli nebo pokračující mléko jako tekutou část stravy při odstavování dítěte od 6 měsíce věku. (2) WHO však stále trvá na tom, že mateřské mléko zůstává nejvhodnější tekutou složkou pestré stravy většiny dětí ve věku 6-24 měsíců, v době, kdy se začíná s příkrmem. Nicméně u těch dětí, které nejsou z různých důvodů kojeny nebo přestaly být kojeny dříve než v doporučovaném věku 2 let či déle, existují zdroje přijatelného mléka. (3)

V roce 1986 Světové zdravotnické shromáždění prohlásilo, že „ praktiky zaváděné v některých zemích ohledně speciálních formulí (tzv. pokračujících mlék) nejsou nutné. (4)

Organizace dále zastává názor, že pokračující formule není třeba a je nevhodná, pokud se používá jako náhražka mateřského mléka u dětí starších 6 měsíců. Současné složení vedlo k vyššímu příjmu bílkovin a nižšímu příjmu esenciálních mastných kyselin, železa, zinku a vitamínů B než jak doporučuje WHO pro adekvátní růst a vývoj kojenců a malých dětí. (2,5-7) (8-11)

Souhrnem, WHO doporučuje výlučné kojení v prvních 6 měsících života dítěte. Potom by měla být zaváděna místní výživná strava za současného pokračování v kojení až do 2 let věku dítěte či déle. Pokračující formule je tedy zbytečná. Navíc není pokračující formule kvůli svému obsahu vhodnou náhražkou mateřského mléka.

Marketing pokračující formule

I když není pokračující formule nezbytná a není vhodná jako náhražka mateřského mléka, způsob jejího marketingu může být matoucí a negativně ovlivňovat kojení.

Z řady studií vyplývá přímá korelace mezi marketingovými strategiemi pokračující formule a vnímáním a následným používáním těchto produktů jako náhražek mateřského mléka. V mnoha případech, balení, značka a etikety pokračující formule velmi připomínají kojeneckou formuli. To vede ke zmatení, jak co se týká účelu produktu, tak vnímání pokračující formule jako náhražky mateřského mléka. To může vést k jejímu předčasnému zavádění a tím narušovat výlučné kojení do 6 měsíce věku a udržování kojení do 2 let věku či déle. (12-15)

V roce 2010 Světové zdravotnické shromáždění oznámilo, že „propagace náhražek mateřského mléka a některé komerční výživy pro kojence a malé děti narušuje optimální výživu kojenců a malých dětí“ a vyzvalo výrobce a distributory kojenecké výživy, aby zcela bezvýhradně dodržovali Mezinárodní kodex marketingu náhražek mateřského mléka a následné relevantní rezoluce WHA. (16)

Je však otázkou, zda pokračující formule spadá pod Mezinárodní kodex marketingu náhražek mateřského mléka (Kodex). (17)

Kodex je řadou doporučení ohledně regulace marketingu náhražek mateřského mléka, lahví na krmení a saviček. Jeho cílem je „ přispět k poskytování bezpečné a adekvátní výživy malým dětem prostřednictvím ochrany a propagace kojení a zajištěním správného užívání náhražek mateřského mléka tam, kde je to nezbytné, na základě adekvátních informací a vhodného marketingu a distribuce. (18)

Kodex se týká marketingu následujících produktů: náhražek mateřského mléka včetně kojenecké formule, dalších mléčných produktů, potravin a nápojů, včetně balené kojenecké stravy (příkrmu), pokud jsou reprezentovány či propagovány jako vhodné, s i bez úpravy, pro částečné či úplné nahrazení mateřského mléka…. (19)

Jak uvedla řada studií (12-14), i když pokračující formule nemusí být propagována přímo jako náhražka mateřského mléka, tak marketingové strategie jako balení, značka a etikety mohou matky navádět k jejímu používání před 6 měsícem věku a/nebo k ukončení kojení po tomto období.

Pokud je pokračující formule propagována či jinak prezentována jako vhodná, s i bez úpravy, pro částečné či úplné nahrazení mateřského mléka, je součástí Kodexu. Kromě toho, pokud je pokračující formule prezentována způsobem, který vede k jejímu vnímání či používání jako částečné či úplné nahrazení mateřského mléka, pak takovýto výrobek spadá pod rámec Kodexu.

 

MUDr. Anna Mydlilová
Laktační liga