Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Vliv intrapartálních faktorů na iniciaci kojení

Následkem podávání opioidních léků proti bolesti při porodu císařským řezem může být opožděné zahájení kojení, což vyžaduje další podporu pro iniciaci kojení brzy po narození.

Souvislosti a cíle: Důrazně se doporučuje zahájení kojení do 1 hodiny po porodu. Důvody pro zpoždění zahájení kojení často zahrnuje intrapartální intervence, jako je indukce porodu, podávání opioidních léků proti bolesti, epidurální analgezie a porod císařským řezem. Většina stávajících studií zkoumajících včasnost zahájení kojení pochází ze zemí s nízkými nebo středními příjmy. Cílem této studie je zkoumat intrapartální intervence v době zahájení kojení v kohortě matky ze zemí s vysokými příjmy.

Materiál a metody: Do 24 hodin po narození ze čtyř nemocnic v Hongkongu v letech 2011 až 2012 byla vytvořena kohorta 1 277 nových matek. Míra intrapartálních intervencí a čas do prvního kojení byly shromážděny z nemocničního záznamu účastníků.

Výsledky: Mezi účastníky 575 (45,5 %) zahájilo kojení do 1 hodiny po narození, průměrná hodnota prvního kojení byla 1,5 hodiny. Užívání opioidních léků proti bolesti (upravený poměr rizik [aHR]: 0,78, 95% interval spolehlivosti [CI]: 0,67–0,91), asistovaný vaginální porod (aHR: 0,74, 95 % CI 0,56–0,97) a císařský řez (aHR: 0,30, 95 % CI 0,25–0,36) byly spojeny s opožděným kojením, zatímco epidurální analgezie a indukce porodu nemělo žádný vliv na zahájení kojení. Přirozený porod (tj. žádné intrapartální intervence) byl také významně spojena s časným zahájením kojení (aHR: 1,75, 95 % CI 1,54–1,99).

Závěry: Zahájení kojení do 1 hodiny po porodu bylo opožděno u žen s císařským řezem a které dostaly opioidní léky proti bolesti. Tyto ženy mohou vyžadovat další podporu pro iniciaci kojení brzy po narození.

Kaplan-Meier curves of the time to breastfeeding initiation by type of birth.

 

10 kroků k úspěšnému kojení

V roce 1989 vydalo WHO a UNICEF doporučení po podporu, ochranu a prosazování kojení formou 10 kroků k úspěšnému kojení, které mají nemocnicím pomoci podpořit kojení.

Jeden z 10 kroků (Krok 4) doporučuje, aby matky zahájily kojení v rámci první hodiny po narození. V zemích s nízkými příjmy časné zahájení kojení je spojeno se snížením novorozenecká úmrtnosti, zatímco v zemích s vysokými příjmy je spojeno s delší dobou kojení (Ahluwalia IB, Morrow B, D’Angelo D, et al. Maternitycare practices and breastfeeding experiences of women indifferent racial and ethnic groups:Pregnancy risk assessmentand monitoring system (PRAMS). Matern Child Health J 2012;16:16721678.3)

Jedna studie zjistila, že matky, které zahájily kojení během první hodiny po narození kojí *o 5 týdnů déle než matky, které zahájily kojení až po první hodině (Tarrant M, Lok KY, Fong DY, et al. Effect on babyfriendlyhospital steps when hospitals implement a policy to pay for infant formula. J Hum Lact 2016;32:238–249).

Celosvětově je pouze 42 % dětí kojeno během první hodiny života (World Health Organization; UNICEF. Capture theMoment—Early Initiation of Breastfeeding: The Best Start for Every Newborn. New York: UNICEF, 2018).