Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Trajektorie objemu odstříkaného kolostra v prvních 48 hodinách po porodu: observační studie

Cíl: Kolostrum, první forma mateřského mléka, je pro své výhody pro novorozence velmi doporučováno. V časném poporodním období (PP) může být objem vylučovaného kolostra minimální, což u matek vyvolává obavy o dostatečnosti přísunu mléka. Cílem této studie bylo objasnit trajektorii objemu vylučovaného kolostra v prvních 48 hodinách po porodu.

Materiály a metody: Jednalo se o průřezovou observační studie provedenou v Kagawské národní dětské nemocnici. Do studie bylo zařazeno 150 matek, které prvních 48 hodin po porodu přímo nekojily. Dobře vyškolené porodní asistentky instruovaly matky o tom, jak odstříkávat mateřské mléko, a matky začaly odsávat co nejdříve po porodu. Matkám bylo doporučeno odsávat mateřské mléko každé 3 hodiny a byl měřen objem mléka.

Výsledky: Během 3 hodin PP odstříkalo mléko 60 % matek a medián frekvence odstříkávání byl 14krát (interkvartilové rozpětí 11–16krát) během prvních 48 hodin. V 0–3 a 3–6 hodinách PP byl objem původně odstříkaného kolostra 0,4 ml (0,0–2,0 ml), a 1,0 ml (0,0–6,0 ml). Následně se objem mléka snižoval. Objem zůstal nízký až do 30 hodin PP a poté se dramaticky zvýšil; tento jev se označuje jako sekreční aktivace, která začala u prvorodiček později než u vícerodiček.

Závěr: Pokles objemu odstříkaného mléka v časném období během PP vyvolal u matek obavy. Matky by proto měly být informovány o trajektorii PP objemu mateřského mléka.

 

Zdroj: https://doi.org/10.1089/bfm.2020.0366