Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Výbor pro práva dítěte v roce 2019 kritizuje ČR, že se dostatečně nevěnuje právům dítěte

Výbor pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská právave svém vyjádření ze dne 4. února 2019 opět kritizoval ČR, že nerozumí a nevěnuje se právům dítěte.

Vyjádření Výboru pro práva dítěte k metodickému vedení MPSV na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Citujeme z posledního šetření 2019:

Podle zjištění výboru je však v českém prostředí poměrně nízké povědomí a zároveň respekt k právům dítěte, jak jsou interpretována nálezy Ústavního soudu, rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a obecnými komentáři Výboru OSN pro práva dítěte a dalších lidskoprávních výborů OSN. Tím významnější jsou podle něj veškeré snahy zvyšovat povědomí o lidských právech a svobodách člověka včetně práv dítěte. Proto výbor velice vítá, že MPSV vydává metodické materiály, ve kterých se inspiruje aktuálními výklady práv dítěte z pera relevantních mezinárodních orgánů a snaží se je uvádět do české praxe.

Zdroj: helcom.cz