Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Dlouhodobé dopady kojení na jednotlivce

S využitím informací z průzkumu, který sledoval celostátně reprezentativní vzorek dětí narozených v Anglii, Walesu a Skotsku v roce 1958, byly analyzovány dlouhodobé ekonomické dopady kojení na jednotlivce.

The National Child Development Studie (NCDS) sledovala tyto děti od narození a pokračuje v tom (členům kohorty je nyní 60 let).

Údaje z průzkumu poskytují cenné poznatky z mnoha důvodů. Za prvé, průzkum shromáždil informace o tom, zda byly děti kojeny (definované jako kojené alespoň měsíc) v roce 1958, jak uvedly jejich matky v té době, spíše než zpětně. Za druhé, údaje umožnily měřit ekonomické a kognitivní výsledky členů kohorty, jak stárnou, což umožnilo zjistit, zda ti, kteří byli kojeni si během svého života užívají ekonomických a kognitivních výhod.

Celkem bylo sledováno 9 000 jedinců, o kterých jsou k dispozici informace ve věku 50 let, tedy kolem roku 2008.  Vzdělání matky, sociální třída otce a sociální třída dědečka jsou všechny pozitivně spojeny s pravděpodobností kojení. Dalším pozitivním prediktorem byla porodní hmotnost, zatímco věk matky, BMI matky, kouření matky, nestandardní narození, nepřítomnost předporodních návštěv, počet předchozích porodů, vícečetné porody a region narození byly všechny negativně spojovány s kojením. Aby zhodnotili, zda kojení přináší dlouhodobé ekonomické výhody, měřili aktuální příjem, paměť a kognitivní funkce. Zkoumali, zda byly tyto výsledky vyšší u těch, kteří byli kojeni jako děti v roce 1958 ve srovnání s těmi, kteří kojeni nebyli v roce 1958.

Ti, kteří nebyli kojeni, měli průměrný týdenní příjem domácnosti ve výši 588 GBP ve věku 50 let ve srovnání se 708 GBP u těch, kteří byli kojeni, průměrně o 10 % vyšší příjmy u kojených.    Stejně tak bodují ti, kteří byli kojení, přibližně o 0,2 standardní odchylky vyšší ve standardizovaném testu paměti.

Zdroj: McGovern, M., Marra, G., Radice, R., & Rokicki, S. (2018). Breastfeeding Promotion as an Economic Investment. Stormont Assembly Knowledge Exchange Seminar Series.