Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Proč podporovat BFHI

Metaanalýza studií hodnotících přínos Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) potvrdila, že implementace BFHI zvýšila míru exkluzivního kojení o 49 % (95 % CI, 33 % až 68 %) a jakékoli kojení o 66 % (95 % CI, 34 % -107 %.

Metaanalýza přezkoumala:

29 studií, které zjistily, že BFHI-dodržování 10 kroků-zvýšila počty kojených během první hodiny.

51 studií, které zjistily, že zvyšuje počty výlučně kojených dětí v prvních 5 měsících.

47 studií, které zjistily, že zvyšuje jakékoli kojení během prvních 6 měsíců .

 

Zdroj:

JAMA Pediatr. 2016;170(10):925-926. doi:10.1001/jamapediatrics.2016.2015