Varování před používáním domperidonu Motilia

Opět se objevují rady použít Motilium ke zvýšení produkce mléka. Už před časem jsme varovali, že je to neindikovaný postup.

SÚKL i FDA varují před používání domperidonu Motilia

Motilium-domperidon je někdy používán jako galaktogogum ke zvýšení množství mléka.Všeobecně platí, že galaktogoga by nikdy neměla nahrazovat hodnocení a laktační poradenství, které ovlivňují produkci mléka.  U většiny matek, kterým jsou poskytnuty instrukce o správné technice kojení a kojení na požádání, je nepravděpodobné, aby získaly mnohem větší užitek z domperidonu. 

Zlepšení postupů kojení je účinnější a bezpečnější, než použití domperidonu. Domperidon nemá oficiálně stanovenou dávku pro zvýšení nabídky mléka. Většina publikovaných studií používala domperidon v dávce 10 mg 3krát denně po dobu 4 až 10 dnů. Dávky vyšší než 30 mg denně mohou zvýšit riziko arytmií a náhlé srdeční úmrtí u pacientů užívajících domperidon. Matky s anamnézou srdeční arytmie by neměly dostávat domperidon vůbec.

Mezi mateřské vedlejší účinky domperidonu hlášené v galaktogogických studiích a případy hlášené FDA (Food and Drug Administration) patří sucho v ústech, bolest hlavy, závratě, nevolnost, křeče v břiše, průjem, malátnost, palpitace a dušnost. Některé z nich byly častější při dávkách vyšších než 30 mg denně. Abstinenční příznaky sestávající z nespavosti, úzkosti a tachykardie byly hlášeny u žen užívajících 80 mg domperidonu denně po dobu 8 měsíců jako galaktogogum.

Přečtěte si související článek na našem webu.

Informace o domperionu na webu sukl.cz.