Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Podpora nemocnic přátelských k dětem – 9 klíčových bodů

V roce 2015 zahájily WHO a UNICEF proces přehodnocení a oživení programu BFHI. V roce  2017 byla vydána směrnice WHO  Ochrana, propagace a podpora kojení v zařízeních poskytujících služby mateřství a novorozencům na základě pečlivého zkoumání důkazů pro každý z deseti kroků. V roce 2018 byly zveřejněny aktualizované pokyny k provádění pro země provádějící BFHI.

Pokyny k implementaci pro BFHI zdůrazňují strategie, které se mají rozšířit na univerzální pokrytí a zajistit udržitelnost v průběhu času. Pokyny se zaměřují na úplnější integraci programu do systému zdravotní péče, aby bylo zajištěno, že všechna zařízení v zemi provádějí deset kroků.

 

Země jsou vyzvány, aby plnily devět klíčových odpovědností prostřednictvím národního programu BFHI:

  1. Zřiďte nebo posilte národní koordinační orgán pro kojení.
  2. Integrujte deset kroků do příslušných dokumentů národní politiky a profesionálních standardů péče.
  3. Zajistěte odbornou způsobilost zdravotnických pracovníků a manažerů při provádění Deseti kroků.
  4. Využijte systémy externího hodnocení k pravidelnému hodnocení dodržování Deseti kroků.
  5. Vypracujte a implementujte pobídky pro dodržování předpisů anebo sankce za nedodržování Deseti kroků.
  6. Poskytujte technickou pomoc zařízením, která provádějí změny za účelem přijetí Deseti kroků.
  7. Monitorujte provádění iniciativy.
  8. Hodnoťe
  9. Určete a přidělte dostatečné zdroje k zajištění průběžného financování iniciativy.

 

Zdroj: who.int