Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Zpráva koordinačního týmu pro BFHI v ČR

Vážení a milí kolegové,

když Světová zdravotnická organizace (WHO) a Dětský fond OSN (UNICEF) vydaly v dubnu 2018 revidované prováděcí pokyny pro iniciativu Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI), řekli jsme, že proces hodnocení a přizpůsobení pokynů pro země včetně ČR bude trvat asi dva roky. Zatímco jsme aktivně pracovali na přípravě české verze revidovaných materiálů BFHI, hodnocení nemocnic bylo odloženo ze 3 důvodů.

 

  1. Nejprve jsme čekali na další pokyny WHO týkající se kompetence zdravotníků na podporu implementace revidovaného Kroku 2 („Vyškolit veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této politiky“). WHO vydala tyto materiály v srpnu a nyní jsme v procesu jejich integrace do našeho nového dokumentu a dalších programových materiálů.
  2. Jsme si také vědomi toho, že v této nelehké době pandemie Covid-19, nemůžete plně přesunout svoji pozornost na nové revidované postupy. Školící konference, zaměřené na 10 kroků po revizi WHO 2018, probíhající již od roku 2019, poslední se konala 23. 9. 2020 v Praze, vám snad usnadnily orientaci v nových pokynech pro BFHI. Důležitými novými body 10 kroků je dodržování Kodexu a kompetence zdravotníků, které byly rozeslány edukátorům a v nejbližší době je zveřejníme i na našich stránkách www.kojeni.cz.
  3. A konečně, když udeřil Covid-19, mezi naše priority patřilo rychle reagovat a vydat doporučení mezinárodních organizací k podpoře kojení v době pandemie. Doporučení WHO, UNICEF, ABM byly uveřejněny na www.kojeni.cz, na stránkách ÚZIS a v našem časopise MaMiTa.

 

Nyní plánujeme vydat nový systém hodnocení s informacemi o kompetencích v souladu s BFHNET do 1. července 2021.

Zatím neplánujeme hodnocení formou virtuálních platforem.

Děkujeme za spolupráci a přejeme vám pevné zdraví.

Za koordinační tým pro BFHI v ČR Anna Mydlilová