Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Pro 86 % handicapovaných dětí je raná péče nedostupná

Raná péče je v Česku dostupná jen zhruba 14 % dětí s postižením do 7 let věku. Rodiče na ni přitom čekají i přes 8 měsíců. Vyplývá to z dat neziskové Společnosti pro ranou péči (SpRP).

Podle zjištění SpRP děti s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením stráví na čekací listině při žádosti o službu rané péče až 250 dnů. Mezi jednotlivými kraji navíc panují velké rozdíly. Stejná kvalita ve stejné rychlosti se nedostane dítěti, které se narodí v Aši, Praze nebo ve Zlíně. Rozdíly v dostupnosti péče panují i u dětí s fyzickým, mentálním nebo kombinovaným handicapem.

Ranou péči přitom definuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., § 54. Jde o odbornou terénní službu pro rodiny dětí do 7 let, jejichž vývoj je ohrožený v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, nebo dětí se zdravotním postižením. Jsou-li služby dostupné a kvalitní, přispívají k lepšímu rozvoji handicapovaných dětí.

Podle zástupců SpRP je současný systém financování sociálních služeb v Česku podfinancovaný. Peníze nenachází na svůj provoz, natož rozvoj. Chybí služby odlehčovací péče a také pomoc při denních aktivitách. Což potvrdil i průzkum SpRP.

Analýza potřeb rodičů dětí s postižením