Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

DokumentyKodexNovinky

Zákony na ochranu kojení jsou neadekvátní ve většině zemí

Zákony na ochranu kojení jsou neadekvátní ve většině zemí

WHO / UNICEF / IBFAN společná tisková zpráva

9.5.2016

 

Nová zpráva WHO, UNICEF a IBFAN (Baby Food Action Network) informuje o stavu vnitrostátních právních předpisů k ochraně a podpoře kojení.

Z celkového počtu 194 zemí analyzovaných ve zprávě má 135 zemí nějakou formu právního opatření vztahující se k Mezinárodnímu kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a následných rezolucí přijatých Světovou zdravotnickou organizací. V roce 2011 to bylo 103 zemí podle analýzy WHO.  Pouze 39 zemí má zákony, které přijaly všechna ustanovení WHO kodexu, což jen nepatrný nárůst – z 37 zemí v roce 2011.

WHO a UNICEF doporučují výlučné kojeny  6 měsíců a  pokročování  v kojení s bezpečným a nutričně vyváženým příkrmem – do 2 let věku i déle. V této souvislosti se členské státy zavázaly ke zvýšení míry výlučného kojení v prvních 6 měsících života, aby alespoň o 50% dětí bylo kojeno do roku 2025,  jako jeden z globálních cílů výživy kojenců a malých dětí.

WHO kodex vyzývá země k ochraně kojení zastavením nevhodného  marketingu náhrad mateřského mléka (včetně kojenecké výživy), kojeneckých  lahví a dudlíků. Cílem kodexu  je také zajištění, aby se náhrady mateřského mléka používaly  jen když jsou potřebné. WHO kodex zakazuje všechny formy propagace náhražek mateřského mléka, včetně reklamy, darů  zdravotnickým pracovníkům  a distribuci bezplatných vzorků umělé výživy. Kromě toho reklama  nesmí  obsahovat  výživová a zdravotní tvrzení nebo obsahovat obrázky idealizující  kojeneckou výživu. Musí obsahovat jasné pokyny, jak výrobek používat a předávat poselství o nadřazenosti kojení nad umělou výživou a  o rizicích nekojení.

„Je povzbudivé vidět ve  více zemích zákony na ochranu a podporu kojení, ale stále existuje příliš mnoho míst, kde jsou matky zaplaveny nesprávnými a neobjektivními informacemi prostřednictvím reklam a nepodložených  zdravotních tvrzení. To může narušit vnímání rodičů a podkopávat jejich důvěru v kojení s tím výsledkem, že příliš mnoho dětí přijde o jeho četné výhody „říká Dr. Francesco Branca, ředitel odboru WHO Department of Nutrition for Health and Development (odbor  pro zdravou  výživu  a rozvoj).

Byznys s náhradami mateřského mléka je obrovský, s ročním obratem ve výši téměř 45 miliard US $ na celém světě. Tento byznys by měl  stoupnout o více než 55%- na $ 70 miliard do roku 2019.

„Průmysl náhrad MM je silný a roste, a tak bitva o zvýšení míry výlučného kojení po celém světě není jednoduché –   ale  vyplatí se ,“ říká UNICEF Chief of Nutrition Werner Schultink. „Matky si zaslouží  šanci  dostat správné informace o tom, že mají snadno dostupné prostředky na ochranu zdraví a blaha svých dětí. Marketingu by nemělo být dovoleno manipulovat s pravdou, že formule je rovna mateřskému mléka, ale  naopak, že formule není rovna náhradě za vlastní mateřské mléko. “

Celkově lze říci, že bohatší země zaostávají za chudšími zeměmi. Podíl zemí s komplexními právními  předpisy v souladu s kodexem je nejvyšší v  jihovýchodní Asii (36%, nebo 4 z 11 zemí), dále pak v  africkém regionu (30%, nebo 14 z 47 zemí ) a východní Středomoří  (29%, nebo 6 z 21 zemí). Americký WHO region (23%, nebo 8 z 35 zemí); Západní Tichomoří (15%, nebo 4 z 27 zemí); a Evropský region (6%, nebo 3 z 53 zemí) mají nižší podíl zemí s komplexními právními předpisy.

 

Mezi zeměmi, které mají nějaké zákony o uvádění náhrad mateřského mléka, po celém světě:

  • Jen něco přes polovinu zemí dostatečně zakazuje  reklamu a propagaci..
  • Méně než polovina zemí zakazuje  poskytování  náhrad MM zdravotnickým zařízením zdarma či se slevou.
  • Jen něco přes polovina zemí  zakazuje dary zdravotnickým pracovníkům či jejich rodinným příslušníkům.
  • Rozsah výrobků, na něž se vztahuje právní úprava zůstává omezená. Mnoho zemí má „zákony pokrývající počáteční a pokračující kojeneckou výživu, ale jen třetina výslovně zahrnuje i  výrobky určené pro děti ve věku 1 rok a výše..
  • Méně než polovina zemí zakazuje výživová a zdravotní tvrzení  určených produktů.

 

IBFAN, s jeho Dokumentačním střediskem –  International Code (ICDC) úzce spolupracuje s WHO a UNICEF na přípravě této zprávy. Výsledky jsou v souladu se zjištěními hlášených v ICDC vlastní „stát zákoníku 2016“.

„IBFAN doufá, že tato zpráva povede další země  ke zlepšení a posílení stávajících právních předpisů tak, že kojení bude mít větší šanci k zachránění více životů,“ říká Annelies Allain, ředitel IBFAN je ICDC. „Legislativa musí držet krok s novými marketingovými strategiemi a tato zpráva pomůže tvůrcům politik, aby tak učinily.“

Ve zprávě, „marketing náhrad mateřského mléka: národní implementace Mezinárodního kodexu – Hlášení 2016“, obsahuje tabulky, které ukazují, podle jednotlivých zemí, které opatření mají a které nebyly přijaty právně. Obsahuje také případové studie  zemí, které posílily své zákony a monitorovací systémy pro kódex  v uplynulých letech. Patří mezi ně Arménie, Botswana, Indii a Vietnam.

Marketing mateřského mléka náhražek: národní implementace WHO kodexu.¨

Monitoring je zásadní pro prosazování WHO kodexu

Monitoring je klíčový pro detekci porušování a hlášení  příslušným orgánům, aby mohly zasáhnout a zastavit takovou činnosti. Přesto pouze 32 zemí hlásí  monitorování, které navíc není plně funkční. Mezi zeměmi s formálními monitorovacími mechanismy,  méně než polovina zveřejňuje výsledky, a pouhých 6 zemí věnuje rozpočty nebo prostředky pro monitorování a prosazování WHO kodexu.

WHO a UNICEF nedávno vytvořily globální síť pro monitorování a podporu provádění kodexu (NetCode), aby pomohla posílit sledování zemí a kapacity občanské společnosti a aktivně prosazovat zákony kodexu. Klíčové nevládní organizace, včetně IBFAN, Helen Keller International, a Save the Children, spolu s akademickými centry a vybranými zeměmi se připojilo k této síti.

 

Proč kojit?

Na celém světě nejsou téměř 2 ze 3 dětí výlučně kojeny doporučených 6 měsíců. Mateřské mléko je ideální stravou pro kojence. Je bezpečné, nezávadné a obsahuje protilátky, které pomáhají chránit před mnoha běžnými dětskými nemocemi. Kojené děti dosahují lepších výsledků v testech inteligence, je méně pravděpodobné, že budou trpět nadváhou nebo obezitou a jsou méně náchylné k cukrovce později v životě. Ženy, které kojí  mají snížené riziko onemocnění rakovinou  prsu a  vaječníků. Nevhodný marketing náhrad mateřského mléka i nadále podkopává úsilí o zvýšení  počtu kojených dětí  a délky  kojení na celém světě.

Nové analýzy ukázaly, že zvýšením  počtu kojených dětí  by se mohly zachránit životy více než 820 000 dětí ve věku do 5 let a  20 000 žen ročně. Odhaduje se , že kojení by mohlo přidat každoročně $ 300 miliard do globální ekonomiky na základě zlepšení kognitivních schopností, kdyby každý kojenec byl kojený minimálně do 6 měsíců věku a z jejich očekávaných zvýšených příjmů později v životě. Zvyšování počtů kojených by výrazně snížilo náklady rodiny s dětmi a vlád k léčbě dětských nemocí, jako je zápal plic, průjmy a astmatu.