Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Prohlášení o globální strategii výživy kojenců a malých dětí v kontextu pandemie Covid-19

Národní laktační centrum a Národní komise kojení Ministerstva zdravotnictví po vzoru U.S. Breastfeeding Committee-Affiliated COVID-19 Infant & Young Child Feeding Constellation vyzývají k ochraně a podpoře výživy a péči o kojence a malé děti v době pandemie Covid-19.

Podpora všech je zásadní pro zajištění optimálního růstu, vývoje a pro prevenci nemocí.

Vydáváme toto společné prohlášení, abychom pomohli zajistit okamžité, koordinované, víceodvětvové opatření v oblasti výživy kojenců a malých dětí v souladu s přijatými pokyny globální strategie výživy kojenců a malých dětí (GSV).

Je zapotřebí univerzální zdravotní péče, aby bylo zajištěno, že budou chráněna lidská práva, zdraví a pohoda všech kojenců a malých dětí a jejich rodičů a pečovatelů. Celosvětově doporučené postupy GSV chrání zdraví a pohodu dětí a jsou zvláště důležité v případě nouze. 

 

Doporučené postupy zahrnují:

1) Včasné zahájení kojení (přiložení dítěte k prsu do 1 hodiny po narození);

2) Výlučné kojení prvních 6 měsíců (žádné tekutiny nebo potraviny kromě mateřského mléka, dokonce ani voda, pokud to není lékařsky indikováno);

3) Zavedení vhodného, bezpečného a výživově adekvátního doplňkového krmení od 6 měsíců věku; a

4) pokračovat v kojení po dobu 2 let i dále.

V souvislosti s pandemií COVID-19 by doporučené postupy GSV měly být chráněny, propagovány a podporovány a zároveň by měli být podporováni pečovatele a poskytovatele zdravotní péče při používání vhodné hygieny během krmení, péče a kontaktu s kojencem a malým dítětem.

 

Doporučené postupy na webu WHO (v angličtině).