Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Prohlášení ABM k Coronavirus 2019 (COVID-19)

Upozornění: informace o přenosu COVID-19 se objevují denně. Doporučení Akademie kojení jsou aktuální ke dni zveřejnění. Nejnovější pokyny naleznete na těchto odkazech jako je CDC a WHO.

 

Přenos COVID-19 mateřským mlékem

šíření COVID-19 není  známo mnoho. Předpokládá se, že k šíření z člověka na člověka dochází hlavně prostřednictvím respiračních kapiček, které vznikají, když infikovaná osoba kašle nebo kýchá, jako například šíření chřipky (chřipky) a dalších respiračních patogenů.

V omezených studiích na ženách s COVID-19 a další infekcí koronaviry, závažným akutním respiračním syndromem (SARS-CoV), nebyl virus detekován v mateřském mléce; nevíme však, zda matky s COVID-19 mohou virus přenášet přes mateřské mléko.

Mateřské mléko poskytuje ochranu před mnoha nemocemi.

CDC nemá žádné specifické pokyny pro kojení během infekce podobnými viry, jako je SARS-CoV nebo Středním východním respiračním syndromem (MERS-CoV), což jsou oba viry Corona.

V podobné situaci jako COVID-19, CDC doporučuje, aby matka s chřipkou pokračovala v kojení nebo krmení odstříkaným MM, přičemž by měla učinit preventivní opatření, aby se zabránilo šíření viru na. Vzhledem k nízkýmu přenosu respiračních virů mateřským mlékem uvádí Světová zdravotnická organizace, že matky s COVID-19 mohou kojit.

Aktuální doporučení CDC pro COVID-19 a kojení je k dispozici zde.

 

V nemocnici:

Volba kojit je na matce  a rodině.

Pokud je matka v pořádku a byla pouze vystavena nebo je pozitivní s mírnými příznaky, kojení je velmi rozumnou volbou a snižování rizika vystavení dítěte dýchacím sekretům matky pomocí masky, oděvů a pečlivého mytí rukou je relativně snadné.

Pokud má matka COVID-19, stále je rozumné zvolit kojení a poskytnout mléko dítěti. Omezení expozice dítěte prostřednictvím respiračních sekretů může vyžadovat pečlivější dodržování doporučení v závislosti na matčině nemoci.

V nemocnici je několik možností týkajících se bydlení pro kojící matku a její dítě.

  1. Rooming-in(společný pobyt matky a dítěte ve stejné místnosti bez dalších pacientů) s dítětem v postýlce umístěné 2 m od matčiny postele a dodržováním opatření k zabránění šíření viru na dítě, včetně mytí rukou před dotýkání se  dítěte a nošení obličejovou roušky při přímém kontakt s dítětem a při kojení. V ideálním případě by měl být v pokoji další dospělý, který se stará o dítě.
  2. Dočasné oddělení– především proto, že matka je nemocná infekcí COVID-19 a potřebuje lékařskou péči pro sebe v nemocnici. Matky, které mají v úmyslu kojit / pokračovat v kojení, by měly být vyzvány, aby odsály mateřské mléko, aby zajistily a udržovaly přísun mléka. Pokud je to možné, měla by být k dispozici vyhrazená odsávací pumpa. Před odsáváním by matky měly praktikovat hygienu rukou. Po každém odsátí  by měly být všechny části, které přicházejí do styku s mateřským mlékem, důkladně omyty a celá pumpa by měla být náležitě dezinfikována podle pokynů výrobce. Tímto odsátým mlékem by měl být novorozenec krmen zdravým pečovatelem.

Matky a rodiny mohou potřebovat další vedení a podporu, aby pokračovaly v kojení, využívaly odsáté mateřské mléko, udržovaly svou produkci mléka a ukládaly mléko pro pozdější použití, v případe, že je matka nemocná COVID-19.

 

Doma:

Matka s potvrzeným COVID-19 nebo osoba, která je symptomatickou vyšetřovanou osobou pro COVID-19, by měla učinit všechna možná opatření, aby se zabránilo šíření viru na dítě, včetně mytí rukou před dotykem dítěte a nošením obličejové roušky při kojení. Pokud je MM získáno pomocí ruční elektrické odsávací pumpy, měla by si matka před dotykem jakékoli části pumpy nebo lahve umýt ruce a po každém použití dodržovat doporučení pro správné čištění pumpy. Pokud je to možné, zvažte, zda byste měli mít někoho, kdo se stará o dítě a krmí dítě odsátým MM.

 

Hygiena rukou zahrnuje

Použití dezinfekčního prostředku na ruce na bázi alkoholu, který obsahuje 60% až 95% alkoholu před a po každém kontaktu s postiženou matkou, kontaktu s potenciálně infekčním materiálem a před nasazením a po odstranění osobních ochranných prostředků, včetně rukavic. Hygienu rukou lze také provést mytím mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund. Pokud jsou ruce viditelně ušpiněné, před použitím  alkoholového dezinfekčního prostředku na ruce použijte mýdlo a vodu.

Osoby s potvrzenou infekcí COVID-19 by měly zůstat odděleny (preventivní opatření k izolaci domova) od ostatních členů rodiny a přátel nebo sousedů včetně dítěte, s výjimkou kojení. V ideálním případě existuje jiný neinfikovaný dospělý, který pečuje o dítě, včetně krmení odsátým MM, pokud matka odsává mléko, a pracuje na udržení laktace. Matka by si měla pečlivě mýt ruce a používat roušku, jak je uvedeno výše, po dobu nejméně 5-7 dnů, dokud se dramaticky nezlepší kašel a hlenová sekrece. Může být užitečné zapojit zdravotnického pracovníka  nebo zdravotnické oddělení do rozhodnutí o ukončení opatření pro izolaci doma.

 

Mohu kojit, pokud mi diagnostikují COVID-19?

Přečtěte si odborné vyjádření UNICEF na našem webu.

Časté dotazy: Kojení a COVID-19 pro zdravotnický personál (PDF ke stažení; WHO/Světová zdravotnická organizace)