Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Opatření k odstranění střetu zájmů

V materiálech zaměřených na pacienty nelze používat žádná propagační loga ani reklamy na jakékoli výrobky pro kojence a odborníci nesmí propagovat zájmy dodavatelů nebo distributorů těchto výrobků.

 

Zdravotnická zařízení musí přijmout opatření, která zajistí, aby všichni zaměstnanci pochopili, že:

 1. Je politikou zdravotnického zařízení ZZ, kdykoli je to možné, podporovat přímé, výlučné kojení jako optimální formu výživy kojenců. Od zaměstnanců se očekává, že budou reagovat na potřeby a obavy rodin, přičemž vynaloží veškeré úsilí, aby jim při dosažení tohoto cíle pomohli a podpořili je.
 2. Pokud vzdělávací programy obsahuje některá loga produktů, zdravotnická zařízení musí svým zaměstnancům objasnit, že žádný z těchto produktů nepodporuje.
 3. Zaměstnanci používají produkty, které nejlépe uspokojí potřeby každého jednotlivého pacienta. Zaměstnanci by si dále měli být vědomi prohlášení o střetu zájmů na webu kojeni.cz/prohlaseni.

 

Prohlášení o střetu zájmů

Střet zájmů ve výcvikových programech zaměřených na výživu kojenců a malých dětí

Nemocnice pečující o matku a dítě, jsou povinny dodržovat nejaktuálnější celosvětové pokyny a kritéria pro BFHI (10 kroků k úspěšnému kojení), které zahrnují dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka (Kodex WHO). Naším cílem je zajistit, aby úsudky a doporučení zdravotnických pracovníků a poskytovatelů neobsahovaly obchodní zájmy a povinnosti a odpovídaly individuálním potřebám matek a kojenců.

Je vhodné, aby byl personál proškolen o vědecky platných indikacích a kontraindikacích produktů kojenecké výživy, o jejich používání a technikách kojenecké výživy, a takové informace by neměly naznačovat, že krmení z láhve nebo umělá kojenecká výživa je rovnocenná nebo lepší než kojení. Jakýkoli vzdělávací program nesmí obsahovat loga produktů spadajících do Kodexu a zdravotnické zařízení dá svým zaměstnancům jasně najevo, že žádný z těchto produktů nepodporuje.

 

Informace o kojení musí poskytovat kvalifikovaní odborníci, kteří:

 1. podporují význam kojení a „Deset kroků k úspěšnému kojení“,
 2. sami dodržují Kodex WHO,
 3. jsou kompetentní o konkrétních dovednostech učit.

 

Je vhodné, aby informace týkající se jiných forem kojenecké výživy poskytoval kvalifikovaný odborník, nikoli prodejní personál. Mezinárodní kodex navíc vyžaduje, aby školení a materiály, které obsahují informace o používání kojenecké výživy a kojeneckých lahví, rovněž jasně uváděly, že kojení a mateřské mléko je optimálními formou výživy kojenců a malých dětí. Dodáváme, že nic ve školení ani v materiálech nesmí toto tvrzení podkopávat.

Bez ohledu na konkrétní tematické oblasti by všichni školitelé a vzdělávací programy neměli být v konfliktu zájmů podle Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka. Střet zájmů u školitelů a vzdělávacích programů, musí být odhalen a zařízení přijme vhodná opatření k odstranění tohoto střetu zájmů.

Kvalifikovaní odborníci nesmí být zaměstnanci ani dodavateli nebo distributory produktů výrobců umělé výživy, lahví a dudlíků.

 

Kvalifikovanými odborníky jsou:

 • zdravotní sestry;
 • odborníci na laktační poradenství
 • nutriční terapeuti;
 • fyzioterapeuti;
 • vývojoví specialisté;
 • lékaři;
 • logopedi

 

Ve vzdělávacích brožurách, elektronických aplikacích nebo na webových stránkách zaměřených na pacienty nelze používat žádná propagační loga ani reklamy na jakékoli výrobky pro kojence, pokud to není specifické pro potřeby jednotlivých pacientů.

 

Celý text ke stažení v PDF

 

Další související informace na stránce o statutu Baby Friendly Hospital.