Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Stanovisko americké komise pro kojení – kojení je významnou strategií prevence obezity

Komise pro kojení Spojených států amerických doporučuje kojení jako primární strategii prevence nadváhy a obezity a udržení zdravé hmotnosti v celém průběhu života.

Ve Spojených státech je obezita hlavním a rostoucím problémem zdravotnictví. Vzhledem k jejímu nárůstu a chronickým zdravotním rizikům, které s touto diagnózou souvisejí, je řešení problémů obezity velkou výzvou. Na rozvoji obezity se podílí mnoho faktorů, k nimž patří výživové, genetické, biologické, hormonální a environmentální faktory. Výlučné kojení není všelékem na epidemii obezity, ale je to nejsnadněji modifikovatelná a cenově příznivá strategie.

Bylo vědecky prokázáno, že kojení je potenciální kritickou strategií pro snižování obezity v období dospívání a v dospělosti. Při zkoumání vztahu mezi kojením a obezitou, je třeba brát v úvahu výlučnost kojení a jeho délku. Všechny hlavní zdravotnické organizace doporučují výlučné kojení po dobu 6 měsíců, následované pokračováním v kojení do 1 roku věku dítěte i déle, s postupným zaváděním vhodné komplementární výživy po 6 měsíci věku dítěte. (1a) (1b)

Nedávný systematický přehled výzkumu o kojení, který provedla Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) (2), uvádí souvislost mezi kojením a snížením rizika nadváhy či obezity v období dospívání a v dospělosti. Výlučné kojení má dokonce větší účinnost než kombinování kojení s krmením formulí. Výskyt dětské obezity a nadváhy byl nižší u dětí, které byly výlučně kojeny v prvních 6 měsících života. (3) Studie, které braly v úvahu výlučnost a trvání kojení, prokázaly významnější ochranný účinek před dětskou obezitou. Ochranný účinek kojení před obezitou si lze vysvětlit behavoriálními mechanismy jako metabolické programování, rozdíly v příjmu makroživin a rodinným prostředím. (4) Je dobře zdokumentováno, že děti, krmené formulí, konzumují větší objemy a přibývají na váze rychleji než děti kojené, přičemž váhu navíc u dětí krmených formulí představují hlavně tukové tkáně. Děti kojené získávají proporcionálně více svalové hmoty. Výzkum ukazuje, že rychlý přírůstek hmotnosti v kojeneckém věku souvisí s dětskou obezitou. (5)

Multinárodní studie výlučně kojených dětí, kterou provedla Světová zdravotnická organizace (WHO) naznačuje, že 50tý percentil BMI u výlučně kojených dětí je v 6 -7 měsíci věku a i po něm nižší. (6) Z těchto údajů vyplývá, že na epidemii obezity u amerických dětí se může podílet krmení formulí či nevýlučné kojení. Odhadované riziko dětské obezity v důsledku krmení dětí formulí je 15-20%. (7)

Novější výzkumy odhalily souvislost mezi kojením a nemocemi souvisejícími s obezitou, jakými je vysoký krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění a cukrovka. AHRQ uvádí minimální snížení krevního tlaku u dospělých, kteří byli jako děti kojeni.

Výsledky metaanalýzy kohortních studií a case-control studií ukazují, že dospělí, kteří byli v dětství kojeni, mají nižší hladinu celkového a LDL cholesterolu. (1a) (1b) AHRQ také uvádí, že kojení po dobu delší než tři měsíce snižuje riziko cukrovky prvního typu. (1a) (1b)
Jiná meta-analýza sedmi studií uvedla, že kojení souviselo se snížením rizika cukrovky druhého typu v pozdějším životě. (1a) (1b)

Optimální kojení, jak ho doporučují hlavní zdravotnické organizace, přispívá k normálnímu růstu a zlepšuje zdraví dětí a dospělých. Politika a výzkum, zaměřené na zlepšení podílů výlučně kojených dětí a délky kojení, zejména u populací ohrožených rizikem obezity, jsou nezbytnou součástí komplexní národní strategie prevence obezity.

 

Další informace související s dětskou obezitou.