Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

20. výročí Laktační ligy

Laktační liga 9. září 2018 oslavila 20. výročí od svého založení.

9. září 1998 byla založena Laktační liga, občanské sdružení, které převzalo po Českém výboru UNICEF podporu kojení v ČR. Laktační liga iniciovala školení laktačních poradkyň, specialistek na kojení z řad zdravotníků a maminek, specializace, která v ČR neexistovala. Vyškolila první laktační poradkyně na Slovensku, v Bratislavě a v Liptovském Jánu, a poskytla brožuru Kojení –Všechno co potřebujete vědět Slovenskému výboru UNICEF k vydání brožury o kojení ve slovenštině.

V roce 2001 iniciovala vznik Národního laktačního centra (NARLAC) v Thomayerově nemocnici, které má celorepublikové působení. Převzala podporu Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) a Globální strategie výživy kojenců a malých dětí (WHO 2002) a ve svém tréninkovém a edukačním centru připravila zdravotníky ze 66 nemocnic (z 99 porodnic) k získání titulu BFHI udělovaný WHO/UNICEF. Jedna porodnice prošla i recertifikací a jedno dětské oddělení získalo titul DeoBFH.

Pracovní tým NARLAC (lékaři a sestry) jsou vyškolení zahraničními lektorkami WHO/UNICEF nejen v managementu kojení ale i v přípravě a hodnocení BFH nemocnic. Thomayerova nemocnice je první nemocnicí, která už v roce 1993 získala plaketu BFH nemocnice od WHO/UNICEF.

Každým rokem pořádá 5 odborných a vzdělávací konference zaměřené nejen na kojení, ale zavádění příkrmu, kojení a krmení nedonošených dětí, manipulace a skladování mateřského mléka. Všechny JIP pro nedonošené děti mají k dispozici brožuru, jak podporovat NeoBFHI na těchto odděleních, jak podporovat krmení a kojení na těchto odděleních.

Dvakrát ročně školí nové laktační poradkyně, které se vzdělávají na doškolovacích konferencích a pomocí časopisu MaMiTa, který obsahuje různé rubriky včetně zkušeností z horké linky, výživy kojenců a malých dětí, rezolucí WHO. Časopis je zdarma distribuován do porodnic a knihoven v ČR.

NARLAC provozuje ambulantní poradnu, Národní linku kojení, online poradnu, webové stránky www.kojeni.cz, facebook – Facebooklaktacniliga.com. Všechny tyto aktivity jsou nejen maminkami ale i zdravotníky žádány a velmi ceněny. Dotazy se týkající různých problémů při kojení, včetně správné doby načasování podávání příkrmů, pomoc s řešením soudních problémů při rozvodech, léků v době kojení.

Už v roce 1998 jsme vydaly úspěšnou brožuru Kojení-Všechno, co potřebujete vědě, natočilo se 5 edukačních videí, vydalo kolem 30 brožur s tématikou kojení, jídelníčku, mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka, desítky letáků, na stovky článků věnovaných výživě kojenců a malých dětí.

Každým rokem ve spolupráci s ÚZIS vychází Ročenka kojení, která mapuje procenta kojených dětí při propuštění z porodnice a dlouhodobé kojení. V roce 1993, kdy se s podporou kojení v ČR začalo, bylo v 6 měsících kojeno celkem 11,6%, v roce 2015 40%.

Vydala brožuru Mezinárodní kodex marketingu náhrad MM a každým rokem doplňuje aktuální informace.

Spolupracuje s WHO, s Americkou i Evropskou akademie kojení a mezinárodní organizací dohlížející na dodržování kodexu IBFAN a GIFA.

Národní laktační centrum/Laktační liga je interdisciplinární, nevládní, nezisková a profesionální organizace, která je přístupná všem zájemcům v oblasti podpory kojení a výživy kojenců a malých dětí. Cílem organizace je rozvíjet poznatky o kojení, dětské výživě a dětských právech, podporovat kojící maminky, edukovat zdravotníky a školit laktační poradce, uvádět znalosti do praxe a spolupracovat s národními a mezinárodními agenturami a organizacemi na obhajování globálního významu kojení na zdraví žen a dětí, aby byla naplňována práva dětí na optimální zdraví a kvalitu života.