Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Kangaroo Mother Care: Globální prohlášení WHO

Tento dokument doporučuje KMC jako základní standard péče – začínající ihned po narození – pro všechny děti narozené předčasně (před 37. týdnem těhotenství) nebo s nízkou porodní hmotností (pod 2,5 kg při narození). Příspěvek se snaží umožnit expanzi KMC ve zdravotnických zařízeních i doma, globálně. Toto doporučení po vydání přelomových nových pokynů  v roku 2022, které doporučují KMC jako základní standard péče o všechny předčasně narozené děti a děti s nízkou porodní hmotností, počínaje ihned po narození. Nový dokument zdůrazňuje, že by měl být dostupný pro zdravé i nemocné děti – alespoň 8 hodin denně – včetně intenzivní péče.

Novorozenecká úmrtnost zůstává celosvětově hlavní příčinou úmrtí dětí do 5 let. Komplikace předčasného porodu způsobily přibližně 36 % těchto novorozeneckých úmrtí a 60–80 % těch novorozenců, kteří zemřou, je předčasně narozených a s nízkou porodní hmotností. Předčasně narozené děti a děti s LBW mají 2- až 10krát vyšší riziko úmrtnosti než děti narozené v termínu a s normální porodní hmotností. Navzdory značnému pokroku za posledních 10 let zůstává přežití, zdraví, růst a neurovývoj předčasně narozených a malých dětí v mnoha zemích znepokojivý. Důvody zahrnují složitost péče o tyto zranitelné děti a prevence komplikací. Péče o předčasně narozené a LBW děti je celosvětovou prioritou.

V tomto globálním prohlášení WHO představuje novou vizi, ve které matky, novorozenci a rodiny tvoří neoddělitelnou jednotku. KMC (klokaní metoda) tvoří základ péče pro všechny předčasně narozené děti nebo děti s nízkou porodní hmotností (LBW) nebo nemocné novorozence.

Kangaroo Mother Care (KMC) je intervence, která matce umožňuje hrát ústřední roli v péči o své dítě.  KMC se liší od běžného kontaktu kůže na kůži doporučeného pro všechny novorozence v první hodině po porodu.

KMC:

  • pro předčasně narozené nebo LBW kojence, zdravé i nemocné
  • nepřetržitě a dlouhodobě (alespoň 8 hodin denně)
  • doprovázena podporou výlučného kojení nebo krmení vlastním mateřským mlékem

 Potřeba převádění důkazů do praxe

Převedení nových důkazů do politiky a praxe vyžaduje změnu paradigmatu tzv. klasického modelu péče o novorozence, který odděluje matku a novorozence, pokud je dítě nedonošené nebo nemocné a vyžaduje přijetí na NICU, kde je vstup často jen občasný často omezen jen na přinesení MM nebo kojení. Matka je často propuštěna domů.

Nový model vyžaduje, aby byly všechny překážky odstraněny, aby matka a novorozenec mohli zůstat spolu na jednom místě. Tento nový model vyžaduje změny v současné organizaci poskytování služeb matkám a novorozencům, včetně infrastruktury pro udržení matky s jejím předčasně narozeným nebo LBW dítětem na NICU. Proto je důležité provést potřebné změny k implementaci KMC.

Přečtete si globální prohlášení WHO o KMC.

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/367626/9789240072657-eng.pdf?isAllowed=y&sequence=1