Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Úspěch laktačního poradenství záleží na mnoha faktorech

Webové stránky Laktační ligy www.kojeni,cz  usnadňuje lidem najít laktační poradkyni. Je to cesta k řešení problémů při kojení. Skrze dialog, anamnézu, posouzení, pozorování páru při kojení pomáhá laktační poradkyni zvládnout proces kojení, odstranit to co maminku trápí a posílit její sebedůvěru.

Při hledání vhodné LP si ověřte podmínky, informujte se o ceně, možnostech hrazení poradenství ze zdravotního pojištění nebo z fondu prevence a dostupnosti LP.  Domluvit si první konzultaci a zvážit, jak se cítíte, zda LP důvěřujete.

Jaký je rozdíl v kvalitě mezi online a osobním setkáním

Osobní setkání nabízí hlubší emocionální spojení, protože je možné zachytit i nonverbální komunikaci, jako je řeč těla, mimika. Odpadají problémy se špatným internetovým připojením a osoba LP může navodit příjemnou atmosféru. Online poradenství je rychlé a dostupné i ze vzdálených míst, může nabídnu pohodlí domova a větší soukromí. Pro některé lidi může fungovat stejně jako osobní setkání, pro jiné je osobní setkání přínosnější.

První osobní setkání s LP se zaměřuje na vzájemné poznání a určení společných cílů. Dotazy a pozorováním se LP snaží odhalit příčinu problému a nabídkou řešení daný problém odstranit. Je dobré si ověřit potřebné znalosti a dovednosti LP pro konkrétní problém.

Laktační poradkyně by měla mít patřičné vzdělání a zkušenosti týkající se kojení, aby byl přístup k řešení problému skutečně odborný. Výběr LP je velmi osobní záležitostí. Někdy trvá, než se najde vhodná LP. Nejčastější příčinou je nedostatek důvěry, pocit nepohodlí během konzultace, nedostatek pokroku. Frekvence návštěv je individuální a závisí na vzájemné dohodě.

Také role klienta je zásadní, protože také on přispívá, zda poradenství bude úspěšné. To vyžaduje otevřené sdílení myšlenek a pocitů, aplikaci doporučených a naučených strategií a také ochotu čelit náročnosti řešení k dosažení cíle. Zapojení klienta, odhodlání a ochota na sobě pracovat je důležitá.

Pokud klient získá řešení, nové dovednosti k dosažení pokroku v oblastech, které považoval za problémové, je to dobrý ukazatel toho, že laktačního poradenství je na dobré cestě k úspěchu. Stabilní zlepšení a schopnost sama zvládnout daný problém je známkou, že klient už pomoc nepotřebuje.

Každá LP musí také pečovat o vlastní duševní zdraví, mít stanovené osobní hranic k prevenci stresu a vyhoření.