Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Objem příjmu mateřského mléka u kojenců a malých dětí: systematický přehled a metaanalýza

Cílem této studie bylo poskytnout odhady globálního příjmu mateřského mléka pro kojence a děti ve věku od 0 do 3 let.

Bylo provedeno systematické vyhledávání v online databázích (Embase, MEDLINE a CENTRAL), které bylo doplněno manuálním vyhledáváním v dalších databázích (African Journals Online a LILACS), seznamech odkazů a nepublikovaných datech. Zahrnuty byly studie se zdravými matkami a jejich dětmi ve věku 0–3 roky po celém světě. Byly provedeny metaanalýzy náhodných efektů, analýzy podskupin a meta-regrese.

Bylo identifikováno celkem 167 studií o příjmu MM. Průměrný denní příjem mateřského mléka ve všech zahrnutých studiích byl 670 ml/24 denně a 117 ml/kg denně. Příjem MM byl ovlivněn věkem kojence, jeho  tělesnou hmotností a zvyklostmi při kojení. Metoda ředění deuteria měla tendenci poskytovat vyšší odhady než metody zkušebního vážení. Příjem mateřského mléka v průběhu času byl modelován pomocí nelineární meta-regrese: příjem mateřského mléka (ml/den) = 51–1,4 × dnů +180 × log(dny).

Při omezení na studie zahrnující zdravé donošené děti výlučně kojené do 6 měsíců byl příjem mateřského mléka:

v 1. měsíci 624 ml denně a 135 ml/kg denně,

ve 3 měsících 735 ml denně a 126 ml/kg denně

v 6 měsících 729 ml denně a 107 ml/kg denně

po 12 měsících 593 ml denně a 61 ml/kg denně

Tento přehled poskytuje odhady globálního příjmu mateřského mléka pro kojence a malé děti. Ukazuje rozdíly v příjmech podle regionu a metody měření, stejně jako změny během prvního roku života.

Závěrem lze říci, že tato studie aktualizuje odhady WHO pro mateřské mléko z roku 19983 a je v současné době nejaktuálnějším a nejkomplexnějším systematickým přehledem na toto téma, pokud je nám známo. Výsledky tohoto přehledu mohou být použity jako pomůcka při hodnocení výživy kojenců a malých dětí, včetně odhadu příjmu a požadavků na živiny.

BFM, 2022  https://doi.org/10.1089/bfm.2022.0268