Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Jak znalosti o kmenových buňkách ovlivňují postoje ke kojení: Případová studie polských žen

Kojení matky je spojeno s mnoha zdravotními přínosy, a to jak pro dítě, tak pro matku. Vzhledem k tomu, že míra kojení klesá, je třeba vyvinout nové strategie zaměřené na budoucnost, jak posílit a podpořit pozitivní postoje matek ke kojení. V tomto článku se uvádí, jak mohou informace o přítomnosti kmenových buněk v mateřském mléce ovlivnit ochotu kojit v populaci polských těhotných žen.

Průřezová studie zahrnující skupinu 150 těhotných žen byla provedena za účelem posouzení korelace mezi jejich znalostmi o kmenových buňkách a jejich postojem ke kojení. Mezi respondenty pouze 6 % tvrdilo, že o kmenových buňkách nic neví, ale obecné znalosti o kmenových buňkách ve výzkumné skupině byly špatné. Výsledky průzkumu ukázaly, že bydliště ve městě, vysokoškolské vzdělání, mateřská zkušenost a pokročilé těhotenství korelovaly s vyššími všeobecnými znalostmi o kmenových buňkách.

Většina respondentek (77,3 %) neměla žádné znalosti o přítomnosti kmenových buněk v mateřském mléce. Přibližně dvě třetiny matek s dřívější negativní zkušeností s kojením uvedly, že informace o přítomnosti kmenových buněk v mateřském mléce mohly ovlivnit jejich rozhodnutí pokračovat a prodloužit dobu kojení. Zdůraznění přítomnosti kmenových buněk v mateřském mléce lze tedy využít k podpoře kojení jako jedinečné aktivity.

Kmenové buňky nacházející se v mnoha tkáních mají jedinečné vlastnosti neomezené sebeobnovy a zároveň se mohou transformovat na různé typy zralých buněk. Jsou přítomné nejen v pupečníkové krvi a tkáních jako je Whartonův rosol v pupečníku, placenta nebo plodová voda a zejména v daleko větším množství v mateřském mléce. Tyto buňky se prostřednictvím mateřského mléka přenáší na dítě a migrují do různých orgánů.

Téměř dvě třetiny účastníků (62,7 %) uvedlo jako primární zdroj informací o kmenových buňkách masmédia, přičemž podle jejich názoru by to měl být poskytovatel zdravotní péče (lékař, sestra/porodní asistentka).

Hlavním primárním zdrojem informací o kmenových buňkách téměř u dvou třetin žen byla masmédia včetně internetu (62,7 %), sestry a porodní asistentky (29,3 %), rodina a přátelé (22 %), předporodní kurzy (15,3 %) a zdravotníci (lékaři nebo gynekologové a porodníci  6,7 %), přitom ženy očekávaly  vzdělání a podporu od zdravotníků (86,7 %), předporodních kurzů (63,3 %), sester a porodních asistentek (60,7 %) a na posledním místě od masmédií včetně internetu (50 %).

Zdroj: mdpi.com