Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Světový den dětí

20. listopadu slavíme Světový den dětí. Úmluva OSN o právech dítěte je důležitou dohodou zemí, které se zavázaly chránit práva dětí.

Úmluva podrobně formuluje, kdo jsou děti, jaká mají práva a jaké povinnosti mají vlády. Všechna práva spolu souvisejí, všechna jsou stejně důležitá a nelze je dětem odejmout.

Přečtěte si text Úmluvy o právech dítěte (v angličtině / ve strojovém překladu do češtiny)

Světový den dětí, který připomíná výročí Úmluvy o právech dítěte, hlasitě upozorňuje na práva dětí, na porušování těchto práv. Organizace Unicef se připojuje k oslavám Světového dne dětí s výzvou „Představte si lepší budoucnost pro každé dítě“.