Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Dárkyně mateřského mléka, které porodily předčasně

Složení mateřského mléka matek, které porodily předčasně, se liší od mateřského mléka matek, které porodily v termínu. V metaanalýze 41 observačních studií byl obsah bílkovin a tuků vyšší v mateřském mléce matek, které porodily předčasně ve srovnání s matkami, které porodily v termínu během prvních 10–12 týdnů laktace (Gidrewicz DA, 2014). Předčasné mléko je lepším zdrojem bílkovin, některých aminokyselin a tuků.

Ve studii, která hodnotila příspěvek darování mateřského mléka do italské mléčné banky ženami, které porodily předčasně v gestačním věku <35 týdnů, autoři prokázali proveditelnost použití dárcovského mléka pro předčasně narozené děti. Matky darovaly své přebytky mléka po nakrmení vlastních novorozenců.

Během sedmiletého období studie bylo získáno celkem 2236 litrů mléka.

38 dárkyň (5,7 %) gestačního věku <35 týdnů, 7 dárkyň (18,4 %) byly matky extrémně nedonošených dětí s gestačním věkem ≤ 25 týdnů, 1 dárkyně porodila ve 25. týdnu, 1 dárkyně ve 24. týdnu a 4 dárkyně ve 23.týdnu. Jedné ženě v extrémním gestačním věku 22 týdnů se podařilo darovat přibližně 4 l mléka během 6 dnů, během nichž bylo novorozené dítě naživu.

Zajímavé je, že 7 dárkyň, které porodily před 25. týdnem poskytlo 100 360 ml do mléčné banky, což odpovídá 22,5 % celého objemu předčasného dárcovského mléka. Mléko matek, které porodily předčasně má ideální složení pro nedonošené dítě.

Zdroj: hindawi.com