Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

DokumentyNovinky

Kojení snižuje riziko dětské obezity až o 25 %

Marketingové kampaně tvrdí, že umělá kojenecká výživa je pro kojence stejně dobrá jako kojení, což je zavádějící. Podle velké studie zahrnující 16 zemí může kojení snížit riziko dětské obezity až o 25%.

Experti ze Světové zdravotnické organizace (World Health Organisation – WHO), kteří vedli výzkum v Evropě, volají po větší pomoci a podpoře matek při kojení. Zároveň chtějí nastavit omezení marketingu náhrad mateřského mléka – formulí, které vedou matky k závěru, že kojení není nutně lepší.

U nekojených dětí bylo o 22% větší riziko obezity a děti, které byly kojeny kratší dobu než 6 měsíců měly toto riziko vyšší o 12% než děti kojené 6 měsíců. Ochrana dětí, které byly po dobu 6 měsíců výlučně kojeny – bez formulí nebo příkrmů – byla ještě o 25% vyšší.

Výzkum WHO, který byl představen na Evropském kongresu o obezitě v Glasgow a publikován v časopise Obesity facts, říká, že existuje mnoho důvodů, proč kojení chrání děti před obezitou. Výlučné kojení oddaluje konzumaci pevného jídla, které může mít vysokou energetickou hodnotu. Existují také důkazy, že děti krmené formulí mají vyšší hladiny inzulinu v krvi, což může stimulovat ukládání tuků.

Zdroj: BOSELEY, S., 2019. Breastfeeding reduces child obesity risk by up to 25%

 

Před obezitou se lze chránit

  • V roce 2018 mělo nadváhu nebo obezitu 40 milionů dětí mladších 5 let.
  • V roce 2016 mělo nadváhu nebo obezitu více než 340 milionů dětí a dospívajících ve věku 5–19 let.
  • Obezitě je možné předcházet.

Agenda 2030

Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030 uznává snížení nepřenosných onemocnění (NCD) jako hlavní výzvu pro udržitelný rozvoj. V rámci agendy se hlavy států a předsedové vlád zavázali do roku 2030 vyvinout národní programy ke snížení předčasných úmrtí na NCD o jednu třetinu prostřednictvím prevence a léčby (cíl SDG 3.4).

Globální akční plán pro fyzické aktivity 2018-2030: více aktivních lidí pro zdravější svět“ poskytuje efektivní a proveditelné politická opatření ke zvýšení fyzické aktivity po celém světě. V roce 2019 byly vydány nové pokyny WHO o fyzické aktivitě, sedavém chování a spánku u dětí mladších pěti let.

Světové zdravotnické shromáždění uvítalo zprávu Komise o ukončení dětské obezity a jejích 6 doporučení k řešení obezitogenního prostředí a kritických období v průběhu života k řešení dětské obezity. Světové shromáždění pro zdraví v roce 2017 uvítalo prováděcí plán, který má země vést při přijímání opatření k provádění doporučení Komise.

Zdroj: www.who.int