Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Čtyři publikace věnované Mezinárodnímu kodexu marketingu náhrad mateřského mléka

Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka WHO si klade za cíl přispívat k zajištění bezpečné a adekvátní výživy kojenců a malých dětí prostřednictvím ochrany a podpory kojení. Mnoho lidí, kteří o Kodexu slyšeli, vyjádřili zájem dozvědět se více.

Jeho předmětem je tedy ochrana a podpora kojení včetně úpravy marketingu náhrad mateřského mléka, přímo ovlivňující zdraví dětí i matek v raném věku i dospělosti .

Mezi kojením a sociálním a ekonomickým rozvojem existuje úzký vztah, proto mají vlády svoji národní politiku směřovat k ochraně kojení přijetím a právním ošetřením kodexu a vzděláváním v této oblasti. Přijetí kodexu se tak stává otázkou veřejného zdraví pro všechny budoucí generace.

Přinášíme vám tipy na čtyři publikace věnované Mezinárodnímu kodexu marketingu náhrad mateřského mléka. Publikace WHO jsou v anglickém jazyce, jsou většinou v plném rozsahu volně ke stažení.

 

The International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes – 2017 Update

Frequently asked questions

Účelem této brožury je poskytnout srozumitelné a podrobné informace o konkrétních otázkách souvisejících s Kodexem. Adresátem jsou tvůrci politik, zdravotničtí pracovníci a další osoby, které se kodexem zabývají, a samozřejmě i široká veřejnost.

Informace na webu WHO

 

Guidance on ending the inappropriate promotion of foods for infants and young children

Implementation manual

V roce 2016 schválilo WHO pokyny pro ukončení nevhodné propagace potravin pro kojence a malé děti. Pokyny mají za cíl chránit kojení, předcházet obezitě a chronickým onemocněním a podporovat zdravou výživu. Smyslem je rovněž zajistit, aby rodiče a další pečovatelé dostávali jasné a přesné informace o nejlepším způsobu krmení kojenců a malých dětí. S cílem pomoci zemím dosáhnout těchto cílů stanoví pokyny několik doporučení pro kontrolu potravin a nápojů uváděných na trh zaměřených na děti mladší 36 měsíců.

Informace na webu WHO

 

Marketing of breast milk substitutes: national implementation of the international code, status report 2020

Code status report 2020

Aktualizované informace o stavu provádění Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka a následných příslušných rezolucí WHO. Představuje právní status Kodexu, včetně toho, do jaké míry byla jeho ustanovení zapracována do vnitrostátních právních opatření. Vzhledem k důležité úloze zdravotnických pracovníků při ochraně těhotných žen, matek a jejich kojenců před nevhodnou propagací jsou zdůrazněna konkrétní ustanovení považovaná za zvláště užitečná při řešení a eliminaci propagace náhražek mateřského mléka, lahví na kojení a struků zdravotnickým pracovníkům a ve zdravotnických zařízeních. V této publikaci byl ke klasifikaci legislativy zemí použit nový bodovací algoritmus, který umožňuje standardizovanou klasifikaci zemí podle dohodnutých kritérií mezi WHO, UNICEF a IBFAN.

Informace na webu WHO | Výběr, souhrn v češtine (PDF)

 

Monitoring the marketing of breast-milk substitutes: protocol for ongoing monitoring systems

NetCode toolkit

Monitorování je zásadní v zemích, které zavedly Kodex jako národní zákony, aby detekovaly porušení a umožňovaly účinné zásahy k zastavení nebo eliminaci akcí, které nejsou v souladu s předpisy. Cílem tohoto protokolu pro vytvoření vnitrostátního průběžného monitorovacího systému je pomoci vládám při vytváření udržitelného systému, který bude monitorovat, odhalovat a hlásit porušení vnitrostátních zákonů. To umožňuje přijímat příslušná donucovací opatření, aby mohli být porušovatelé odpovědni za chování a praktiky, které narušují kojení a ohrožují zdraví kojenců a malých dětí.