Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

DokumentyWHO

Zpráva WHO 2019

Zvýšená pozornost zaměřená na výživu ve zdravotnických službách by mohla do roku 2025 zachránit 3,7 milionu životů. Jedním z klíčových bodů je propagace, ochrana a podpora kojení.

Podle tiskové zprávy 4. září 2019 Světové zdravotnické organizace (WHO) musí zdravotnické služby integrovat větší  zaměření na zajištění optimální výživy v každé fázi života člověka. Odhaduje se, že správné investice do výživy by mohly do roku 2025 zachránit 3,7 milionu životů. Poskytování kvalitních výživových služeb je jedním ze základních kamenů nezbytných zdravotnických opatření. Zvolit intervence, které nejlépe podporují národní zdravotní politiky, strategie a plány.

Mezi klíčové intervence patří:

  • poskytování doplňků železa a kyseliny listové jako součásti předporodní péče;
  • oddálení přerušení pupečníku;
  • propagace, ochrana a podpora kojení;
  • poskytování poradenství o stravě, jako je omezení příjmu bezplatných cukrů u dospělých a dětí a omezení příjmu soli, aby se snížilo riziko srdečních chorob a cévní mozkové příhody.

Investice do akcí v oblasti výživy pomohou zemím přiblížit se jejich cíli, kterým je dosažení všeobecného zdravotního pokrytí a Cílů udržitelného rozvoje. Může také pomoci ekonomice, kdy každý 1 USD  investovaný  na základní výživové programy vrací 16 USD do místní ekonomiky. 

 

Obezita je však na vzestupu

Prevalence dětí s nadváhou vzrostla z 4,8% na 5,9% mezi lety 1990 a 2018, což je nárůst o více než 9 milionů dětí.

Téměř ve všech regionech a zemích roste také nadváha dospělých a obezita. V roce 2016 trpí nadváhou 1,3 miliardy lidí, z toho 650 milionů (13% světové populace) je obézních. Obezita je hlavním rizikovým faktorem pro cukrovku; kardiovaskulární onemocnění (hlavně srdeční choroby a cévní mozková příhoda); muskuloskeletální poruchy (zejména osteoartritida – vysoce narušující degenerativní onemocnění kloubů); a některé rakoviny (včetně endometria, prsu, vaječníků, prostaty, jater, žlučníku, ledvin a tlustého střeva).

 

Kojení a obezita

Čím déle je dítě kojeno, tím větší je jeho ochrana před obezitou.

 

Tyto znalosti mohou posílit naše úsilí při prevenci obezity. Opatření týkající se dětské obezity  mohou mít velké výhody nejen pro zdraví a pohodu dětí, ale také pro národní systémy zdravotní péče, takže musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom podporovali a chránili kojení v celém regionu,“ řekl Dr. Bente Mikkelsen, ředitel odboru nekomunikovatelných nemocí a podpory zdraví WHO / pro Evropu.

 

 

Zdroj: www.who.int