Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Výzva k akci – Cesta k dodržování kodexu a zákonů

V dnešní době je třeba učinit další kroky, které zajistí dodržování Mezinárodního kodexu marketinku náhrad mateřského mléka v politice a praxi ve službách zdraví žen a dětí na celém světě.

Za účelem zajištění optimálního kojení a kojení všech kojenců a malých dětí na celém světě osm organizací občanské společnosti a agentury OSN vyzývají všechny výrobce náhražek mateřského mléka (BMS), aby podnikli všechny následující kroky k dosažení souladu s kodexem:

 

1. Veřejně se zavázat, že vaše společnost bude plně dodržovat Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka a následné rezoluce (kodex) na celém světě (včetně pokrytí náhražek mateřského mléka do 36 měsíců věku) a zveřejnit konkrétní plán k dosažení tohoto cíle nejpozději do roku 2030, s vyznačením jasných pokroků.

 

2. Jako první krok k úplnému dodržování kodexu do konce roku 2020:

V případě společností, které v současné době nemají marketingovou politiku BMS, přijměte marketingovou politiku BMS pro všechny země v souladu s kodexem pro produkty prodávané jako vhodné pro kojence ve věku od narození do 12 měsíců věku a zavázat se k dodržování těchto zásad, a to i ve všech jurisdikcích, ve kterých předpisy chybí nebo jsou méně přísné než vaše zásady.V zemích, kde je vnitrostátní právo přísnější než vaše politika, má vždy přednost dodržování vnitrostátního práva.

U společností, které mají zavedenou marketingovou politiku BMS, se ujistěte, že vaše současné zásady a postupy (včetně propagace pro spotřebitele a poskytovatele zdravotní péče) jsou v souladu s kodexem, a u produktů uváděných na trh jako vhodné pro kojence od narození do 12 měsíců věku je rozšiřte ve všech zemích, a zavažte se, že budete dodržovat vaši politiku ve všech jurisdikcích, a to i v případě, že předpisy neexistují nebo jsou méně přísné než vaše zásady. V zemích, kde je vnitrostátní právo přísnější než vaše politika, má vždy přednost dodržování vnitrostátního práva.

 

3. Závazek podporovat přijetí a provádění vnitrostátních právních předpisů, které jsou plně v souladu s kodexem, s cílem vytvořit rovné podmínky pro všechny společnosti.

 

4. Souhlasit s poskytováním informací o zásadách a postupech vaší společnosti iniciativě Access to Nutrition Initiative (ATNI), přičemž ATNI je nezávislý aktér odpovědný za sledování pokroku společností směrem k jejich plánům k dosažení souladu s Kodexem.

 

IBFAN vyzývá WHO a  UNICEF k zastavení 10leté licence | IBFAN’s Counter-Call to WHO and UNICEF to stop 10-year-licence to harm children (PDF)

 

Zdroj: www.bmscalltoaction.info