Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

NovinkyOdborné články

Diabetes mellitus a kojení

14. 11. 2016 je světovým dnem diabetu. Bohužel  ani  v jedné tiskové zprávě se  neobjevila informace o významu kojení v prevenci onemocnění diabetem. Léčba diabetu je ekonomicky náročná, drahá. Jediná šance je jít cestou primární prevence – KOJENÍ a POHYB.

KOJENÍ

  • snižuje u dětí  výskyt   DM1   o 27%
  • DM2 o 39%
  • u matek se snižuje riziko rozvoje diabetu 2. typu  o 4-12 % s každým rokem kojení, pokud netrpěly gestačním diabetem.
  • u žen s gestačním diabetem – těhotenskou cukrovkou- časná iniciace a  výlučné kojení snižuje výskyt DM2  o 35-57%

 

Údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) uvádějí, že loni bylo v ČR asi 928.000 lidí s diabetem a tento počet od roku 2007 vzrostl zhruba o 123.000, tedy o 15 %.

Diabetes může být příčinou slepoty, amputací dolních končetin a selhání ledvin. Odhady expertů uvádějí, že až 95 % pacientů má cukrovku 2. typu, která souvisí s nezdravým životním stylem. Odborníci se domnívají, že by v roce 2035 mohl cukrovkou trpět každý desátý obyvatel Česka.

Odborníci také uvádějí, že léčba diabetu spotřebuje pět až 15 % celkových nákladů na zdravotnictví. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna, která má asi 5,9 milionu pojištěnců, loni za léčbu cukrovky vydala 6,5 miliardy korun, což je meziročně zhruba o 280 milionů korun více. Česká průmyslová a zdravotní pojišťovna, která je s 1,23 milionu pojištěnců třetí největší na tuzemském trhu, loni vynaložila na léčbu diabetiků asi 780 milionů, o 63 milionů více než rok před tím. Dohromady tyto pojišťovny loni evidovaly asi 620.000 diabetiků a jejich počet v posledních letech stoupal.

Léčba diabetu je ekonomicky náročná, drahá. Jedinou á šance je jít cestou primární prevence. Kojení a pohyb.

 

Dětských diabetiků přibývá

V Česku  je  v péči dětských diabetologů nyní kolem 4 000 pacientů. Každoročně takto vážně nemocných dětí přibude o 200 až 300. Většina z nich trpí diabetem 1. typu a musí dostávat chybějící inzulín. Ještě nedávno se mělo za to, že u dětí a dospívajících se objevuje pouze diabetes 1. typu, v poslední době však narůstá počet dětí trpících diabetem 2.

Mezinárodní diabetologická federace vydala 6. edici Atlasu diabetu – vyplývá z ní například, že ve světě má diabetes (obou typů) 382 milionů lidí a jejich počet roste.

 

Kojení a diabetes

Mateřské mléko obsahuje látky, které podporují dozrávání imunitního systému chránící před propuknutím diabetu 1. Navíc obsahuje bioaktivní látky, které regulují pocit sytosti a energetickou rovnováhu, čímž brání rozvoji nadváhy v dětství a tudíž chrání před rozvojem diabetu 2.

U diabetu 1 je autoimunitní destrukce pankreatických β- buněk přenášena geneticky, ale ne u všech jedinců s genetickou predispozicí se onemocnění rozvine. Tento fakt naznačuje existenci faktorů prostředí, které mohou ovlivňovat manifestaci. Předpokládá se, že  časné zařazení kravského mléka  (které je vysoce alergenní potravinou) do jídelníčku a absence kojení jsou zodpovědné za spuštění autoimunitního procesu.

Vztah mezi kojením a diabetem1 byl prokázán ve studii zahrnující 1390 předškoláků. Studie ukázala, že příjem mateřského mléka po dobu pěti měsíců či déle působila jako ochranný faktor diabetu. Kojení koreluje s vysokými hladinami T lymfocytů a nízkými hladinami zánětlivých cytokinů jako jsou interferon γ, interleukin 4 a interleukin 10. Výsledky  studií  naznačují, že kojení během prvních měsíců života působí preventivně proti manifestaci diabetu.

Kojení jako prevence diabetu 2 je prokázaná v mnoha studiích. Jedinci, kteří  byli  kojeni  měli nižší výskyt nadváhy a diabetu 2 než jedinci krmení formulemi. Zjištěný prospěch byl proporcionální k délce kojení. Čím více MM dítě obdrží, tím menší je riziko rozvoje choroby. Tyto výhody souvisí s regulací chuti k  jídlu  a nižším výskytem nadváhy u kojených dětí a vlivem  bioaktivních složek nacházejících se v mateřském mléce.

Mateřské mléko obsahuje dokosahexaenovou mastnou kyselinu – DHA, nejvíce je zastoupená  v kolostru. Dále obsahuje vhodné množství nenasycených mastných kyselin – PUFA k zajištění správného počtu inzulinových receptorů v mozku dítěte, nezbytných pro zajištění normálního glykemického metabolismu. Byl zjištěn vyšší obsah DHA a dalších PUFA mastných kyselin  ve fosfolipidových membránách kojených dětí oproti nekojeným. Předpokládá se, že nízké koncentrace DHA a PUFA mohou vést k inzulinové rezistenci.

Kojené děti mají nižší riziko nadváhy v dětství, pubertě a dospělosti. WHO provedla meta- analýzu, která obsahovala 39 studií publikovaných v minulých 40 letech. Výsledky této analýzy ukazují, že kojené děti byly méně náchylné ke vzniku obezity. Navíc bylo kojení spojeno s 10-20 % poklesem rizika kardiovaskulárních příhod u žen, ale studie u mužů tuto vazbu neprokázala. Bylo také zjištěno snížení glykovaného hemoglobinu o 0,12% u zdravých osob, které byly kojeni ve srovnání s osobami, které přijímaly formule. Ačkoliv byla tato redukce malá, autoři zdůrazňují její význam pro veřejného zdraví.

Mateřské mléko obsahuje hormony regulující apetit dítěte  a tím zabraňuje nadměrnému přibírání hmotnosti v dětství. Tudíž chrání před rozvojem obezity a následně DM2. Nadváha je spojena s 2x větší pravděpodobností vzniku diabetu.  Také prolaktin hraje roli v regulaci insulinu a glukózové homeostáze. Děti na formuli mají zcela jiné spektrum těchto apetit regulujících hormonů, což v kritickém období raného věku ovlivňuje  maturaci spojů v hypotalamu s následkem méně příznivé regulace metabolismu v pozdějším věku.

 

Finská studie  DiMe prokázala, že krátká doba výlučného kojení a brzké  podání umělé výživy  na bázi kravského mléka může zvýšit výskyt diabetu 1. typu.  Výsledky  této studie byly základem pro rozsáhlou studii TRIGR (Trial to reduce IDDM in the Genetically at Risk) – celosvětový výzkumný program- Prevence juvenilního diabetu u novorozenců s genetickým rizikem, 2002). Projekt TRIGR plně podporuje kojení.

 

Také studie  českých lékařů  prokázaly, že výskyt diabetu 1. typu se snižuje s rostoucí délkou kojení, zatímco nekojení bylo spojeno s jeho zvýšeným  výskytem. (Malcová:Absence of breast-feeding is associated with the risk of type 1diabetes: a casecontrol study in a populationwith rapidly increasing incidence,2005).

 

GESTAČNÍ  DIABETES – TĚHOTENSKÁ  CUKROVKA

Počet matek s gestačním diabetem (GD) v ČR stoupá. Nová vědecká zjištění založená na důkazech potvrzují změny v přístupech u těchto matek. Důraz se klade na časnou iniciaci a podporu výlučného kojení, které snižuje konverzi GD na diabetes mellitus 2 (DM2)  o 35-57%, zatímco krmení formulí vede k  2x větší pravděpodobnosti vzniku DM2.

Nejsilnější stránkou této studie,  která byla  zveřejněna  v Annals of Internal Medicine, 2015  bylo sledování i dalších rizikových faktorů pro vznik diabetu – obezita před těhotenstvím, váhový přírůstek v době těhotenství, léčba  gestačního diabetu,  císařský řez,  hmotnost dítěte při narození,  etnický původ, životní styl a chování, výživu, fyzickou aktivitu a změny váhy. Vztah mezi intenzitou a dobou trvání kojení a  nižším rizikem vzniku diabetu typu 2 zůstal i  po zohlednění těchto proměnných.

 

Tudíž podpora zdravých stravovacích návyků v dětství s výlučným kojením po dobu 6 měsíců a doplňkovým  kojením do 2 let i déle s příkrmem zaváděným po ukončeném 6 měsíci (180dní, 26.t.) je levnou strategií, která může pozitivně ovlivnit zdraví dítěte na celý život.

 

MUDr. Anna Mydlilová, 14.11.2016