Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Dysforický reflex ejekce mléka (D-MER)

Dysforický reflex ejekce mléka (D-MER)

Příznaky dysforického reflexu ejekce mléka (dysphoric milk ejection reflex neboli D-MER), je stav, kdy kojící žena pociťuje negativní pocity těsně před začátkem ejekčního reflexu netrvající déle než několik minut a po tom spontánně odezní.  Pro D-MER je typický náhlý a přechodný pocit dysforie, deprese, smutku, popř. další negativní emoce. Tyto emoce mohou nepříznivě ovlivnit laktační chování a duševní zdraví matky, negativně ovlivnit vztah matka-dítě a u kojících žen dokonce vyústit v sebepoškozování nebo sebevražedné sklony. Ženy mohou začít odkládat či vynechávat kojení, aby se vyhnuly nepříjemným pocitům, což vede k dalším problémům s kojením, neprospívání dítěte, a nakonec k předčasnému ukončení kojení. Studie z roku 2019 naznačuje, že těmito stavy trpí 9,1 % kojících žen.

 D-MER není psychická porucha, ale fyziologický problém způsobený hormony, který se liší od poporodní deprese. Matky trpící pouze D-MER se cítí docela šťastně a běžně mezi epizodami D-MER.

D = Dysforie – stav nespokojenosti, úzkosti, neklidu 

MER = reflex ejekce, spuštění mléka 

U D-MER je MER (Milk ejektion reflex = reflex ejekce mléka) výsledkem stoupajícího oxytocinu, ale D (Dysphoric = dysforie) je výsledkem nepřiměřeně klesajícího dopaminu.  V běžné situaci s normálním poklesem dopaminu kojící matka snížení nezaznamená. Ženě s D-MER dopamin neklesá správně a tím způsobí krátkou negativní emocionální vlnu, která trvá, dokud se hladiny dopaminu opět nestabilizují.

D-MER podle intenzity na mírný, střední a těžký. Intenzita se určí podle ženiny interpretace intenzity, doby trvání, počtu projevení se D-MER během jednoho kojení atd. Mírná intenzita D-MER se často upraví sama v prvních 3 měsících, střední kolem 9. měsíce a těžká po prvním roce nebo později.

Závažnost symptomů D-MER může být vyhodnocena hodnotícím nástrojem spektra D-MER. 

 Aktivity, které ovlivňují D-MER, jejich předpokládaný dopad na dopamin a oxytocin

Aktivity Dopamin Oxytocin Pozorovaný efekt na D-MER symptomy Poznámky
Alkohol – jedna sklenice 0 0

 

 

 

 
Kouření -2-5 cigaret v rychlém sledu          

 

 

žádný

četné studie ukazují nárůst dopamin s expozicí na nikotinu.
Pseudo-ephedrine (dvě 30mg tabl)               

                                                                                          

 

0 ?

 

 

zlepšení

PSE může omezit dodávky mléka snížením prolaktinu, z čehož vyplývá zvýšení dopaminu. Žádná literatura neuvádí účinek pseudoefedrinu na uvolnění oxytocinu.

 

Bupropion – 150 mg/day    

0 ?

 

zlepšení

Žádná literatura neuvádí účinek bupropionu na uvolnění oxytocinu.
„čokoládovo – zmrzlinový flám“      

zlepšení

Po občasném večerním hýření následovalo malé okno D-MER – prázdné kojení.
Mírný chronický stres

 

     

zlepšení

 
Kofein  

           i

 

0

 

zhoršení

Některé internetové tipy uvádějí dopaminový vzestup, následné „havárie“ nebyly ověřeny
Akutní stres      

zhoršení

 
Metoclopramide    

0

 

zhoršení

 

Přispívala 4 těhotenství; Reakce byla podobná D-MER

 

Ihned po jídle s rodinou  

?

 

0

 

zhoršení

 

Vztahy se širší rodinou byly dobré. Zatímco zhoršení příznaků bylo patrné na rodinném setkání, nemáme žádné vysvětlení.

 

 

0 = uvolňování ovlivněné činností drogy        = droga uvolňování zvýšila

     = droga uvolňování snížila       ? = nejistota ohledně účinku