Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

SVĚTOVÝ DEN DIABETU 2023

SVĚTOVÝ DEN DIABETU 2023

Světový den diabetu, který připadá na 14. listopadu, poskytuje příležitost ke zvýšení povědomí o diabetu jako globálním problému veřejného zdraví a o tom, co je třeba společně i individuálně udělat pro lepší prevenci, diagnostiku a léčbu tohoto onemocnění.

Světový den diabetu zdůrazní potřebu rovného přístupu k základní péči, včetně zvyšování povědomí o tom, jak mohou lidé s diabetem minimalizovat riziko komplikací. 

Výživa je důležitou součástí zdraví a vývoje. Lepší výživa souvisí se zlepšením zdraví kojenců, dětí a matek, silnějším imunitním systémem, bezpečnějším těhotenstvím a porodem, nižším rizikem nepřenosných nemocí (jako je cukrovka a kardiovaskulární onemocnění) a dlouhověkostí.

Zdravé děti se lépe učí. Lidé s adekvátní výživou jsou produktivnější.  

KLÍČOVÁ FAKTA O CUKROVCE A KOJENÍ

Dlouhodobé kojení může snížit riziko diabetu 1. typu u dětí

Ovlivňuje strava riziko vzniku cukrovky 1. typu? O tom se diskutuje už desítky let, ale co vlastně říká vědecká literatura? Byla provedena systematická revize a metaanalýza výsledků všech vhodných švédských a mezinárodních studií o stravě a riziku diabetu 1. typu. 

Celkem bylo do roku 2020 publikováno 96 vhodných studií. Když byly výsledky metaanalyzovány, bylo zjištěno silnou podporou důkazů, že riziko diabetu 1. typu bylo nižší u dětí, které byly kojeny déle než 6 měsíců a kterým byly později zavedeny lepek, kravské mléko a ovoce. Bylo také potvrzeno, že děti, které konzumovaly více kravského mléka, masa a sacharidů, měly zvýšené riziko rozvoje diabetu 1. typu, nicméně síla důkazů byla nízká.

Přečtěte si celý článek zde:

“Dietary factors and risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis”, Anna-Maria Lampousi, Sofia Carlsson, Josefin E. Löfvenborg. EBioMedicine, online 14 oktober 2021, doi:10.1016/j.ebiom.2021.103633.

Kojení a gestační diabetes

Podle Mezinárodní diabetologické federace (IDF) trpělo v roce 2021 celosvětově 17 % mateřské populace (ve věku 21–49 let) gestačním diabetem mellitus (GDM), což postihlo 21 milionů novorozenců.  V ČR se prevalence pohybuje okolo 17 %. Z agregovaného reportu o rodičkách vyčíst, že v Česku mělo v roce 2021 diagnostikován diabetes v těhotenství 10,3 % těhotných žen, nejvíce mezi těmi, které rodily v Plzeňském kraji (16,8 %), a nejméně těch, které rodily v Praze (4,4 %).

U matek s GDM je pravděpodobnější, že se později v životě u nich vyvine diabetes mellitus 2.typu (T2DM) a kardiovaskulární onemocnění (CAD), přičemž více než polovina matek s GDM uvádí, že se u nich rozvine T2DM po několika letech, často do 2 roků po porodu. Expozice dětí matek s GDM souvisela s vysokým rizikem obezity a T2DM v jejich pozdějším věku vedle vysokého rizika makrosomie a neonatální hypoglykémie v perinatálním období.

Bylo prokázáno, že kojení je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zlepšit krátkodobou i dlouhodobou prognózu matek s GDM a jejich dětí. Matky s GDM by tedy měly kojit, aby zmírnily zdravotní rizika pro sebe a své potomky.

Prevalence kojení u GDM matek však není ani zdaleka optimální a stále není jasné, jak GDM matky rozvíjejí své stravovací návyky. Cílem studie publikované BMC Pregnancy & Childbirth 2023 bylo prozkoumat formování chování matek s GDM při kojení.

Výlučné kojení u matek s GDM není na celém světě není zdaleka optimální, jen 34,8 % matek s GDM kojilo své děti, což je mnohem méně než cíl 50 % výlučně kojených dětí do 6 měsíce doporučený WHO. 

Výsledek studie

Prevalence EBF u GDM matek byla 33,95 %. Přestože matky s GDM vykazovaly vysoké vnímaní přínosů kojení i vysokou sebeúčinnost při kojení a vysokou úroveň sociální podpory kojení, různé překážky bránily jejich úspěchu v dosažení EBF. Výsledky ukázaly, že vyšší míra sociální podpory a větší sebeúčinnost kojení vedla k vyšší pravděpodobnosti EBF, zatímco vyšší úroveň znalostí o GDM, vnímané vyšší bariéry a přínosy kojení a vyšší náchylnost k následkům GDM vedly k méně EBF.

Závěr

Pro podporu EBF se důrazně doporučuje osvěta lékařů, zdůrazňující význam ochranného účinku kojení a jak kojení podporvat. Kromě toho je také důležitá sociální podpora matek s GDM, aby se snížily jejich překážky při kojení a pomohla zvýšit sebeúčinnost při kojení.

https://bmcpregnancychildbirth-biomedcentral-com.translate.goog/articles/10.1186/s12884-023-05527-3?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc

Ženy a muži mají různé rizikové faktory pro diabetes 2. typu

Diabetes 2. typu je běžné onemocnění postihující 10 % dospělé světové populace, u něhož jsou dědičnost a nadváha známými rizikovými faktory. V nové studii na Karolinska Institutet vědci ukazují, že ženy a muži s predispozicí k cukrovce mají různé rizikové faktory předpovídající cukrovku 2. typu a prediabetes. Výsledky byly nedávno zveřejněny v časopise Frontiers in Endocrinology.

U zdravých žen byla nízká sérová hladina proteinu adiponektinu v tukové tkáni nezávislým silným prediktorem diabetu 2. typu a prediabetu v budoucnosti. 

U zdravých mužů byla naopak nízká hladina jaterního proteinu IGFBP-1 v séru nezávislým silným prediktorem diabetu 2. typu a prediabetu. To znamená, že tyto proteiny, které jsou měřítkem citlivosti na inzulín v tukové tkáni (adiponektin) a játrech a svalech (IGFBP-1), dokáže předpovědět, zda má člověk vysoké riziko, že dostane za 10 let diabetes 2. typu.

Předchozí studie provedená v Šanghaji v roce 2016 ukázala genderové rozdíly ve stejném směru. U mužů s prediabetem bylo riziko budoucího diabetu 2. typu významně sníženo, pokud zvýšili svou fyzickou aktivitu a svalovou hmotu. Naproti tomu stejná studie ukázala, že ženy s prediabetem se musí vyhýbat zvětšování obvodu pasu a abdominální obezitě, aby se zabránilo cukrovce 2. typu.

Proteiny u mužů a žen, se zvyšují se zvýšenou svalovou hmotou a fyzickou aktivitou (IGFBP-1) a se sníženou abdominální obezitou a omezením kalorií (adiponektin). Může to také vysvětlit, proč pravidelné cvičení u břišních obézních žen nestačí ke snížení rizika diabetu 2. typu.

Dříve se obvod pasu považoval za prediktorem diabetu 2. typu u žen, a nyní bylo prokázáno, že souvisí se sníženou produkcí adiponektinu, proteinu / hormonu produkovaného v tukové tkáni, který mimo jiné chrání před buněčným stresem.

Jiné studie na lidech i myších ukázaly, že jak normální vysoké hladiny adiponektinu, tak normální vysoké hladiny jaterního proteinu IGFBP-1 chrání před vznikem diabetu 2. typu.

https://news.ki.se/women-and-men-have-different-risk-factors-for-type-2-diabetes