Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Světový týden kojení 2021 vyzývá ke sdílené odpovědnosti: Chraňte kojení!

Světový týden kojení se každoročně slaví od 1. do 7. srpna ve více než 170 zemích na podporu kojení a zlepšení zdraví dětí a matek po celém světě. Národní týden kojení se v České republice slaví v měsíci září, letos to bude v týdnu od 20. do 26. září. Opět se bude konat tisková a odborná konference a tradiční Akce řetěz, do které se mohou přihlásit organizace jednotlivci s cílem upozornit na význam kojení pro veřejné zdraví.

Letošní Světový týden kojení se zaměří na to, jak kojení přispívá k přežití, zdraví a pohodě všech, a na nutnost chránit kojení na celém světě. Toto téma je v souladu s tematickou oblastí 2 kampaně Udržitelných cílů, a proto je označená jako WBW-SDG 2030 kampaň, která zdůrazňuje vazby mezi kojením a přežitím, zdravím a pohodou ženy, děti a zemí.

Přestože je podpora na individuální úrovni velmi důležitá, kojení je třeba považovat za otázku VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, která vyžaduje investice na všech úrovních. Koncept „lepšího budování zpět“ po pandemii COVID 19 poskytne příležitost k vytvoření warm chain podpory kojení, který zahrnuje zdravotní systémy, komunity a pracoviště na všech úrovních společnosti. Vřelý řetězec podpory, obdoba české Akce řetěz pomůže vybudovat příznivé prostředí pro kojení a ochrání před vlivem průmyslu. Je čas informovat, zakotvit, zapojit a povzbudit opatření na ochranu kojení na všech úrovních.

Kampaň Warm Chain klade důraz na dyádu matka-dítě. Usiluje o propojení různých aktérů napříč sektory zdravotnictví, komunity a pracoviště, aby zajistila kontinuitu péče během prvních 1000 dnů.

     

Cíle WBW 2021

  • Informovat o důležitosti ochrany kojení
  • Ukotvit podporu kojení jako zásadní odpovědnost za veřejné zdraví
  • Zapojit jednotlivce i organizace pro větší dopad
  • Povzbudit opatření na ochranu kojení pro zlepšení veřejného zdraví

 

World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) je celosvětová síť jednotlivců a organizací zabývajících se ochranou, propagací kojení.

WABA každoročně koordinuje a organizuje Světový týden kojení (WBW) mezi 1. a 7. srpnem. Světový týden kojení je v souladu s cíly udržitelného rozvoje (SDG) pod názvem Kampaň WBW-SDG.

 

Přečtěte si další články k tématu Národního týdne kojení 2021