Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

UPOUTÁVKA NA WORKSHOP: ROVNOST A KVALITA PRO ZDRAVÍ NEDONOŠENÝCH DĚTÍ

 

Kdy: 28. února 2024 od 9:00-15:00 hod.

Kde:  IKEM, kongresové centrum, Vídeňská 1958/9 140 21 Praha 4

Rádi bychom vás pozvali na workshop opět věnovaný nedošeným dětem, kde budeme diskutovat o nejlepších způsobech, jak pomoci  podporovat a chránit vlastní mateřské mléko a kojení na základě současných objevů ve fyziologii laktace.

Workshop je tradiční platformou nejen pro sdílení informací a zkušeností, ale také příležitostí k představení péče založené na důkazech.

 HLAVNÍ TÉMATA:
Nové objevy ve vědě o mateřském mléce
Síla kolostra
Analýza kojení vícerčat
Význam antenatálního odstříkávání kolostra
Gastroenterologická a výživová problematika u nedonošených dětí
Drogy a kojení
Novinky z bankovnictví mateřského mléka
Standardy péče o nedonošené děti
Případové studie
Výměna zkušeností

Konferenční poplatek 1500 Kč
Přihlášení:
Registrační formulář https://www.kojeni.cz/konference/ nebo Miriam.parikrupova@ftn.cz

Těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizátory
MUDr. Anna Mydlilová
Národní laktační centrum/Laktační liga/Národní výbor kojení
Fakultní Thomayerova Nemocnice
Praha 4