Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

NovinkyOdborné články

Zdraví 2020

Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století

53 zemí evropského regionu schválilo na zasedání Regionálního výboru SZO pro Evropu v září 2012 nový regionální program Zdraví 2020 vycházející ze základních hodnot a založený na publikovaných důkazech. Program Zdraví 2020 se zaměřuje na zlepšení zdraví pro všechny a na překonávání nerovností ve zdraví cestou lepšího vedení a řízení v oblasti zdraví. Dokument se zaměřuje na hlavní zdravotnické problémy současnosti. Vymezuje čtyři prioritní oblasti politických opatření a je inovativní v hledání odpovědí napříč všemi úrovněmi a rezorty vlády a napříč společností, při orientaci na přínosnost opatření a rozvíjení odolnosti v rámci komunity, na emancipaci a na vytváření podpůrného prostředí. Podrobně se zabývá posílením role zdravotnických služeb a zdravotnického systému. Program Zdraví 2020 byl schválen v dvojí verzi. Kratší z nich představuje rámec evropské politiky podpory akcí napříč vládou a společností se zaměřením na zdraví a duševní pohodu a je určena pro politiky a rozhodovací orgány. Delší verze, rámec politiky a strategie Zdraví 2020, zachází do větších podrobností. Realizace programu Zdraví 2020 v jednotlivých zemích evropského regionu nyní představuje základní úkol nejvyšší priority.

Podpora kojení je prioritou.

Body týkající se kojení:

  • str. 70 – Kapitola Celoživotní investice do zdraví – zdravé děti se lépe učí, zdraví dospělí jsou produktivnější….
  • str. 71 – život dítěte je úzce spojen s matkou, základní podmínkou zdravého vývoje a růstu dítěte… je bezpečné těhotenství, porod a KOJENÍ
  • str. 72 – Důležitou součástí péče o novorozence a malé děti je kojení. Vede ke zlepšení výživy a tělesného vývoje, snižuje náchylnost k běžným dětským nemocem, posiluje odolnost a schopnost dětí se s nemocemi vypořádat, snižuje riziko některých neinfekčních nemocí v pozdějším věku a posiluje vztah mezi dítětem a matkou a zlepšuje psychosociální vývoj.
  • str. 73 – Zdravý start do života je východiskem dalšího zdravého života. Dobrý životní start má tyto charakteristiky: matka si mohla zvolit své reprodukční chování, je zdravá během těhotenství, porodí dítě s adekvátní váhou, dítě je během dětství začleněno do vřelého a vnímavého vztahu, má přístup k vysoce kvalitní pediatrické péči a k časnému vzdělání, žije v motivujícím prostředí, které mu umožní, aby si venku bezpečně hrálo. Důkazy dokládají, že vysoce kvalitní pediatrické služby s dopadem na rodiče, mohou kompenzovat nepříznivé sociální podmínky v raném dětství.

 

První rok života má zásadní důležitost pro zdravý tělesný i duševní vývoj.

Zdroj: http://www.mzcr.cz/

Celé znění: Zdravi_2020_Osnova_evropské_zdravotní_politiky_pro_21_století – PDF 2 MB