Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Události

17. listopadu slavíme Světový den předčasně narozených dětí

Světový den předčasně narozených dětí nám připomíná děti narozené příliš brzy a zdravotní problémy, kterým mohou čelit, když vyrůstají.  Potřebují spoustu lásky a podpory a Světový den předčasně narozených dětí je příležitostí to ukázat.

Globálním tématem Světového dne předčasně narozených dětí 2022 je:

 • Rodičovská náruč: účinná terapie
 • Umožnit kontakt kůže na kůži po narození
 • Nulová separace, Kangaroo péče

Tento den se slaví už od roku 2008 s cílem zvýšit povědomí o 15 milionů dětí, které se každoročně narodí předčasně. Přestože je novorozenecká úmrtnost v ČR nízká, předčasné porody tvoří čtvrtinu všech novorozeneckých úmrtí, a navíc je nedonošenost spojená s větší morbiditou.

Kromě fialové barvy, která znamená citlivost a výjimečnost, se ponožková šňůra stala symbolem Světového dne předčasně narozených dětí se stala fialová barva, která znamená citlivost a výjimečnost a malý pár fialových ponožek – orámovaných devíti ponožkami v plné velikosti – symbolizuje: 1 z 10 dětí se celosvětově narodí předčasně. 

Kojení a mateřské mléko zlepšují krátkodobé a dlouhodobé výsledky u těchto zranitelných dětí ochranou proti závažným komplikacím, jako je sepse, nekrotizující enterokolitida, bronchopulmonální dysplazie, nedonošenecká retinopatie.

Jedna zajímavá věc se stane matkám, které porodí předčasně. Jejich mléko má speciální složení, obsahuje více bílkovin, tuků, volných aminokyselin a sodíku ve srovnání s mlékem z banky mateřského mléka, které je většinou od matek, které porodily v termínu a je různého stáří. Tyto výhody ve složení mateřského mléka přetrvávají až 8 týdnů. Vlastní mléko matky má přednost před mlékem z banky, které má nižší ochranné imunologické složky díky pasterizaci.

Nové teorie o původu a vývoji perinatálního emočního chování matky a dítěte vysvětluje, proč je perinatální vztah matka/dítě zásadní pro zdraví a pohodu obou. Události započaté v první hodině života se upevňují během prvních 1000 minut. Nejen přežití, ale kvalita přežití, která je měřena jako dlouhodobé vývojové výsledky. Cílem je minimalizace počtu emočních a poruch chování a vývojových problémů. Proto program vývojové péče a hodnocení novorozenců (NIDCAP), která má konstruktivní přístup k péči a nepřetržitá denní a noční přítomnost rodiny – péče zaměřená na rodinu) je cílem ke snížení kognitivních, emočních a výchovných problémů a pomoci tak rodinám.

Také kontakt kůže na kůži (SSC) má řadu příznivých účinků včetně snížení skóre bolesti u dětí při různých procedurách, snižuje reakci matky na stres, zlepšuje vazbu matky a dítěte a je spojen s vyšší produkcí a spotřebou mateřského mléka v nemocnici a po propuštění. V první hodině novorozenci vykazují typické chování (9 instinktivních fází), které dosáhnou sání u prsu a jsou nezbytné pro dosažení následného kojení. Po porodu je výrazný objem kolostra v prsu v první hodině po porodu. Během první vteřiny života, vůně a kojení aktivují kritické rodičovské mozkové okruhy.

 www.bfmed.org

 

Klíčová fakta

 • Každý rok se narodí celosvětově okolo 15 milionů dětí předčasně (před 37 dokončeným týdnem těhotenství) a toto číslo stoupá.
 • Ve 184 zemích se míra předčasných porodů pohybuje od 5 % do 18 % narozených dětí
 • V Evropě se narodí předčasně přibližně 7,2 % dětí, to je 360 000 dětí, které potřebují přístup k mateřskému mléku ročně.
 • V ČR se narodí předčasně 6,7 % 2022, tj. 8 000 dětí, při propuštění z porodnice bylo výlučně kojeno 43,91 %, jakékoliv kojení 81,89 % (ÚZIS 2020).
 • Pouze 30 % matek extrémně nedonošených dětí je schopno poskytnout 100 % svého vlastního mléka, aby uspokojily potřeby těchto dětí.
 • Komplikace předčasného porodu jsou hlavní příčinou úmrtí u dětí do 5 ti let věku, a jsou zodpovědné za přibližně 1 milion úmrtí.
 • Třem čtvrtinám těchto úmrtí by bylo možné předejít současnými, nákladově efektivními intervencemi.
 • K více než 60 % předčasných porodů dochází v jižní Asii, ale předčasný porod je globálním problémem. V zemích s nižšími příjmy se v průměru 12 % dětí narodí příliš brzy ve srovnání s 9 % v zemích s vyššími příjmy. 
 • Ti, kteří přežívají, mají často celoživotní zdravotní problémy, včetně dětské mozkové obrny, mentálního postižení, chronického onemocnění plic, slepoty a ztráty sluchu.

 

Den předčasně narozených dětí se snaží zvýšit povědomí o závažnosti tohoto problému. Skin to skin kontakt není druh péče nebo intervence, ale očekávané prostředí pro lidského novorozence.